Welkom

In de hectiek van alledag is er een plek van rust, bezinning en inspiratie. Voor creativiteit en activiteit. Voor ontmoeting, ontwikkeling en opinie. Voor jong en oud. Voor zondag en voor elke dag. Wees welkom in Het Brandpunt, de oecumenische geloofsgemeenschap voor Amersfoort-Noord en omgeving.

Wij geloven in God, zoals Jezus ons daarin voorging. We zijn verschillend als mens en in ons geloven, daarin willen we elkaar in alle openheid ontmoeten. Dat verbindt ons en maakt ons tot deze oecumenische geloofsgemeenschap. Zo worden we geïnspireerd tot betrokkenheid bij onze naaste en de wereld dichtbij en veraf..

Het Brandpunt is een gemeenschap waar mensen vanuit verschillende achtergronden het Christelijk geloof belijden, met respect voor de tradities van de stichtende Katholieke en Protestantse moederkerken. Dit heeft zich in haar 25-jarig bestaan geuit in een eigen gewoonte van tradities, vieringen en vormgeving.

Ontmoeting op zondagochtend
Iedere zondagochtend is er rond de viering volop gelegenheid voor ontmoeting. Vanaf 10.15 uur bent u van harte welkom voor ontvangst met koffie en thee. De viering start 10.45 uur en ook na de viering is er tijd en ruimte om na te praten en iets te drinken.

Levendig
Er gaat bijna geen dag voorbij, of er is wel iets te beleven in Het Brandpunt: op doordeweekse dagen is het gebouw van 10.00  tot 12.00 uur geopend en is iedereen welkom om even binnen te lopen voor een praatje, kop koffie of voor een bezoek aan de Stilteruimte/Stiltekapel om een kaarsje aan te steken, te bidden, te mediteren.
Op de avonden biedt Het Brandpunt onderdak aan allerlei activiteiten als gespreksgroepen, vergaderingen, repetities, cursussen en activiteiten voor en door jongeren.

Omgaan met het coronavirus
Onze Oecumenische geloofsgemeenschap reageert veerkrachtig op nieuwe ontwikkelingen, overheidsbeleid en richtlijnen vanuit de RK en PKN. Voor Het Brandpunt is een gebruiksplan geschreven waarin ons preventiebeleid en gedragsregels e.d. zijn opgenomen. Hierin kunt u (als bezoeker, gebruiker of huurder) de nodige omgangvormen lezen. Hoewel de gebruiksplannen periodiek worden geactualiseerd, kunt u voor het laatste nieuws en actuele maatregelen het beste onze Nieuwsbrief lezen of onze koster raadplegen.

Klik hier onder voor de volledige gebruiksplannen:

Gebruiksplan kerkgebouw Het Brandpunt