Gebedsweek om eenheid voor de christenen

20 tot en met 27 januari 2019
biddend verbonden   

Van harte welkom op deze plaats !

Een estafette van gebed
Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid. Ze tonen daarmee dat wat hen bindt sterker is dan wat hen onderscheidt en ontmoeten elkaar over kerkgrenzen heen. Ook in Amersfoort geven christenen die afkomstig zijn uit allerlei verschillende kerken het gebed om eenheid samen vorm. Door heel de stad vinden activiteiten plaats, die afzonderlijk en in verbinding zijn te beleven. Fijn dat je erbij bent.

Een overzicht van de activiteiten vind je in deze folder en op www.zindex033.nl, het overzicht van Amersfoortse activiteiten op het gebied van kerk, geloof en levensbeschouwing. Op www.zindex033.nl vind je ook een nadere beschrijving van de activiteiten.

Recht voor ogen
Christenen uit Indonesië hebben voor deze week het thema ‘Recht voor ogen’ aangedragen. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. In een aantal Amersfoortse activiteiten keert dit thema terug.