God heeft mensen nodig

De kunst van duurzaam leven

Alle vormen van leven maken gebruik van wat de planeet Aarde biedt. Wij mensen maken steeds meer gebruik van de natuurlijke bronnen. Zozeer zelfs dat ze de draagkracht van onze planeet te boven gaat. Onze ecologische voetafdruk is te groot, zo blijkt steeds meer.

De mensheid – overheden, bedrijven en burgers – staat voor de uitdaging haar ecologische voetafdruk te verkleinen.  Die uitdaging geldt vooral voor wie in het rijke Westen leeft. Het eind 2015 in Parijs gesloten internationale klimaatakkoord is in dit verband een belangrijke stap. Alle landen die dit akkoord hebben ondertekend, staan voor de opgave  invulling te geven aan dit akkoord, ook Nederland.  Welke bijdrage kun jij als burger hieraan leveren?

In het traject God heeft mensen nodig ga je met anderen op zoek naar hoe je bewust vorm kunt geven aan een duurzame levensstijl. Aandacht zal er zijn voor consumptiegebieden met de grootste impact: voeding, wonen, spullen en mobiliteit. Welke praktische mogelijkheden heb je om zo te leven dat je de draagkracht van onze planeet niet overschrijdt? Ook zal er aandacht zijn voor wat het lastig maakt om duurzaam te leven en hoe je met deze hindernissen kunt omgaan.

Het gezamenlijk zoeken naar een bij jou passende levensstijl wordt verbonden met de christelijke spiritualiteit als bron van praktische levenskunst. Hoe maakt die ons gevoelig voor dat wat mensen, dieren en planten overkomt of bedreigt? Hoe zet die ons aan tot duurzaam handelen?

Deelnemers over het traject God heeft mensen nodig

“Hoewel ik al het nodige wist, heeft het traject een enorme verdieping gegeven”

“Duurzaamheid is meer behapbaar geworden”

De begeleiding van het traject is in handen van theoloog en professioneel begeleider Gerard van Eck (Ecksplorer). De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagen 1 april, 29 april, 20 mei, 17 juni, 2 september, 30 september en 28 oktober van 19.30 tot 21.45 uur in Het Brandpunt, Laan van Emiclaer 101 te Amersfoort. (Data kunnen in onderling overleg worden aangepast.)

Een informatiefolder is te vinden op de webpagina http://ecksplorer.nl/diensten/burgers-en-consumenten/.

Aanmelden kan via: of 033-4566229 of 06-46485487. (Meld je ook als je wel interesse hebt, maar dit keer niet in de gelegenheid bent om deel te nemen.)