A.s. zondag 18 augustus zal er tijdens de viering weer gecollecteerd worden voor het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Zie collectedoel. En het lied ‘Believe in sharing’ zal worden gezongen.
Na de viering is de Impulsgroep Ghana Vice Versa in de hal aanwezig met een verkooptafel met verschillende Ghanese producten en informatie. Komt u eens kijken?
Een bijdrage voor het project kunt u ook overmaken naar bankrekening
NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar!

Meer informatie over het Ghanaproject is te vinden op de webpagina www.hetbrandpunt.net/ghana

Namens de Impulsgroep Ghana Vice Versa, Jeannette Koolstra