13 oktober: Doe mee aan voorbereiding viering 7 november

Op zondag 7 november a.s. ga ik voor tijdens de viering. Mocht je interesse hebben om de viering mee voor te bereiden, weet je dan uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 13 oktober a.s. om 20.00 uur in Het Brandpunt.
image

Voor deze viering reikt het oecumenisch leesrooster twee Bijbelteksten aan. De eerste lezing is uit het Eerste Testament: Leviticus 19,1-2 en 9-18; de tweede lezing uit het Tweede Testament: Marcus 12,28-34. Beide lezingen gaan over geboden. Ze dagen uit om ons te bezinnen op welke plek geboden in ons leven hebben, welk gebod voor ons het belangrijkste is en richting geeft aan ons dagelijks leven.

Tijdens de bijeenkomst zullen we gebruikmaken van de uit het onderwijs afkomstige Vasterasmethode, die aan het licht brengt waar we wel en niet mee kunnen instemmen, maar ook welke vragen Bijbelteksten oproepen.

Aan de voorbereiding werkt ook de impulsgroep Ghana Vice Versa mee. Bij het op ons in laten werken van de Bijbelteksten willen we ons ook afstemmen op mensen die in Ghana leven. Verruimd dit onze kijk op de gelezen teksten?

Ook zullen we met elkaar verkennen welke liederen bij de lezingen passen en tijdens de viering gezongen zouden kunnen worden.

Ik zou het fijn vinden als je laat weten dat je mee wilt doen, maar het is niet verplicht.

Gerard van Eck, telefoon 033 456 62 29 / 06 46 485 487 of e-mail.