Bestellen van Paasbroden 

Onze huisbakker, bakker van der Meer, gaat ook dit jaar lekkere Paasbroden voor ons bakken gevuld met spijs en andere heerlijkheden.
De opbrengst is bestemd voor de Cantorij.

Bestellen per:
E-mail:
Telefoon: 033-4567740
onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal Paasbroden.

Prijs: De Paasbroden kosten € 7,95 per stuk. Graag overmaken op NL25 INGB 0001 6298 49 t.n.v. P. Schrieken, o.v.v. Paasbroden.

Ophalen: De Paasbroden kunnen zaterdag 11 april tussen 11:00 en 12:00 uur worden opgehaald in Het Brandpunt. Of in overleg.