14 september: Interreligieuze gespreksgroep

De interreligieuze gespreksgroep, die al lange tijd gehouden wordt op de 2e en 4e maandagochtend van de maand, zal ook in het nieuwe vergaderseizoen (september t/m maart) weer plaatsvinden.

Het vorige seizoen is afgesloten met het boekje ‘SEM over Semieten en antisemieten’. De focus hiervan ligt op de drie gezinnen van Abraham, allen nakomelingen van Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafeth. Hun gang door het leven, eeuwenlang en wereldwijd, brengt de mensen tot wie en waar ze nu zijn, en wat hun voorgeslacht daarin zoal heeft meegemaakt. Hoewel deze kennis nooit uitgeput raakt, kan deelname aan deze gesprekken in dit Corona-seizoen, gezien de toelaatbare ruimte (1,5 meter) in De Ontmoeting niet verder uitgebreid worden. Wel kan het besprokene schriftelijk worden vastgelegd en eventueel rondgestuurd worden. Ook is het boekje nog beschikbaar voor € 10.-.

Eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen: maandag 14 september, 10 uur.

Plaats: De Ontmoeting. Tel. 456 28 05. Leiding: Francien van Overbeeke.