15 november: Hoe verder na Glasgow?

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg nodigt u uit voor de bijeenkomst ‘Hoe verder na Glasgow?’ De bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 november a.s. van 20.00 tot circa 21.30 uur in Het Brandpunt. Dus daags na afloop van de 26e VN Klimaatconferentie in Glasgow.

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Allerlei nieuwsmedia berichten erover. Enerzijds wordt er de balans opgemaakt van hoe ver landen, die het Parijse klimaatakkoord ondertekend hebben, inmiddels gevorderd zijn met de ontwikkeling van nationaal beleid om verdere klimaatverandering tegen te gaan en het hoofd te kunnen bieden aan de negatieve gevolgen ervan. Anderzijds zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden, die moeten voorkomen dat de opwarming van het klimaat hoger uitvalt dan de eerder afgesproken 1,5 °C.

Johan van Werven is één van de Nederlandse klimaatpelgrims die een deel van de tocht naar Glasgow heeft meegelopen. Hij zal ons tijdens de bijeenkomst vertellen over hoe de pelgrimstocht na het vertrek uit Amersfoort verder verlopen is. Hij staat in nauw contact met de klimaatpelgrims die aanwezig zijn bij de klimaatconferentie. Hij kan dus ook berichten over wat zij daar doen en hoe zij een en ander beleven.

Tijdens de bijeenkomst ‘Hoe verder na Glasgow?’ is er ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over hoe u de conferentie van een afstand beleefd heeft. Welke nieuwsberichten zijn u opgevallen? En wat maakt deze bij u aan gedachten en gevoelens los? Neem voor dit onderdeel uw mobiele telefoon hiervoor mee.

Tenslotte zal er ook ruimte zijn voor gesprek over hoe wij vanuit onze eigen bewogenheid in beweging (willen) komen voor het klimaat. We starten stipt om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur. In tegenstelling tot eerdere berichten is aanmelding tevoren verplicht. Dat kan bij . Mogelijk heeft de aanscherping van de coronaregels consequenties voor het al dan niet doorgaan van de bijeenkomst. Als de bijeenkomst onverhoopt geen doorgang kan vinden, krijgt u hierover tijdig bericht. Als de bijeenkomst wel kan doorgaan, zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende afstand tot andere deelnemers gehouden kan worden. Wij stellen het op prijs, als u gevaccineerd bent. 

Hennie Sohl