Voorstellen Bram Schriever

Bram Schriever: samen willen wij het doen.

Met ingang van 1 november jl. is Bram Schriever als externe adviseur aangetrokken om Het Brandpunt te begeleiden in het vernieuwingsproces om een nieuwe weg met de oecumene in te slaan. Wie is Bram Schriever? Opgegroeid in de Bommelerwaard, woont hij al meer dan 30 jaar in de stad Utrecht. Hij was eerder directeur van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam en geeft momenteel als zzp’er begeleiding en advies bij veranderingsprocessen en is daarnaast één dag per week werkzaam bij VUMC als docent en supervisor voor de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde.

Zoals hij zelf zegt: “Mijn ervaring heb ik opgedaan in het werkveld van de hulpverlening (psychiatrie), onderwijs en als supervisor/coach en adviseur binnen verschillende organisaties voor welzijns- en kerkelijk werk. In het kerkelijk werk heb ik veel ervaring opgedaan met vraagstukken rondom fusies, begeleiding en coaching van predikantenteams met vragen als welke kant willen wij als team op, waar kunnen we beter samenwerken. Een belangrijk motto in mijn werk: We doen het samen. Kerkelijk ben ik actief betrokken bij de Domkerk in Utrecht. Ik voel mij daar thuis. Haar liturgie, de sfeer. In het verleden ben ik daar voorzitter van de Kerkenraad geweest en op dit moment ben ik ouderling met de portefeuille communicatie.”

Hoe omschrijf je je werk als adviseur van Het Brandpunt? “We gaan zoeken naar iets nieuws. Dat is altijd spannend. Samen ontdekken wat oecumene nu is. Want dat verschilt zeker met de oecumene in de jaren negentig. Hoe kunnen we het nu vormgeven, verankeren en borgen, zodat het toekomstbestendig is. Met bijkomende vragen als wat is je uitstraling, waar zit je aantrekkingskracht? Waar wil Het Brandpunt zich op richten en welke nieuwe mogelijkheden en kansen biedt deze verandering. Wat zijn de wensen en dromen die nu misschien kunnen worden waargemaakt en/of uitgevoerd? Kortom best een spannend traject, waar ik veel zin in heb om dat samen met de Kerngroep te gaan verkennen en onze bevindingen te gaan vertalen in een werkplan, waar Het Brandpunt haar toekomst op kan gaan bouwen”.

Jaap Deinum