2 april: Gesprek vernieuwing Het Brandpunt van start – Save the Date

Het is precies vier weken geleden dat we als Kerngroep van ons hebben laten horen. Dat lijkt misschien lang, maar het betekent niet dat we vier weken stil hebben gezeten. De Kerngroep neemt haar opdracht serieus …!

Maar zoals afgesproken willen we nu graag met de Brandpuntgemeenschap in gesprek. We nodigen u/jou daartoe uit voor zaterdagmiddag 2 april a.s.
Tussen 14.30 en 17.00 uur willen we tijdens een interactieve bijeenkomst met elkaar in gesprek over onderwerpen die het hart van Het Brandpunt raken. De vragen op 2 april zullen zich in eerste instantie focussen op de betekenis van de oecumene in een veranderende context. Hoe zien we oecumene, waar gaat het wezenlijk om en wat betekent dit voor ons vieren, ons handelen en onze omgang met elkaar. Daarnaast dient de vraag zich aan wat er nodig is aan professionele inzet van pastores om het oecumenisch profiel van de gemeenschap mede vorm te geven. Het gaat dus om vragen die ertoe doen voor de gemeenschap in haar geheel. Daarom hopen we als leden van de Kerngroep dat u/jij erbij zult zijn op 2 april.

Volgende week hopen we concreter te zijn in de aankondiging, maar we vragen u / jou om zaterdagmiddag 2 april te reserveren. Meld u/je alvast aan via dit mailadres.

namens de Kerngroep,
Jaap Deinum