2 oktober: Gemeenschapsavond over ‘groen’ symboliseren

In het voorjaar van 2018 is de regiegroep Groen Symbool van start gegaan. De groep is op zoek gegaan naar een symbool, dat uitdrukking kan geven aan onze verbondenheid met de Aarde. In dat verband heeft de regiegroep juni 2018 leden van de geloofsgemeenschap gevraagd een foto te maken van ‘iets’ dat inspireert om je in te zetten voor onze planeet aarde. Vijftien mensen stuurden een foto, symbool of tekst in.

Ook al herinnert u zich ons niet meer, we hebben niet stil gezeten. Helaas heeft u lang moeten wachten op een levensteken. Onze zoektocht bleek niet eenvoudig. Zo hebben wij ons de afgelopen tijd gebogen over de volgende vragen:

– Op welke manieren wordt in onze geloofsgemeenschap gebruikgemaakt van symbolen?
– Worden in onze geloofsgemeenschap symbolen gebruikt om uitdrukking te geven aan de verbondenheid met en zorg voor de planeet Aarde?
– Welke ervaringen komen in onze symbolen samen?
– Wanneer kunnen symbolen doorwerken in ons alledaagse doen en laten?
– Hoe geef je vorm aan een proces dat moet leiden tot een gemeenschappelijk symbool?
– Is er wel behoefte aan een gemeenschappelijk symbool?
– Hoe kunnen verschillende ervaringen een plek krijgen in een gemeenschappelijk symbool?
– Hoe voorkom je dat een symbool een museumstuk wordt?

Naar aanleiding van de toegezonden foto’s, symbolen en teksten hebben wij een idee voor een gemeenschappelijk symbool ontwikkeld. Bij dit idee hebben wij ook een concrete vormgeving bedacht. Dit idee en de bijbehorende vormgeving hebben wij tezamen tijdens een proefpresentatie voorgelegd aan enkele leden van onze geloofsgemeenschap. Met de resultaten in gedachten vinden wij het nu wijzer om het gesprek voorlopig niet verder over één symbool te voeren. Daarvoor is er teveel verscheidenheid binnen onze geloofsgemeenschap. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een vorm van ‘symboliseren’ die voldoende ruimte laat voor die verscheidenheid. Maar die tegelijkertijd ook uitdrukt dat alle leden van de geloofsgemeenschap zich verbonden weten met het wel en wee van de planeet Aarde en haar bewoners. Wij denken daarvoor nu een experimentele vorm gevonden te hebben. Een opstelling waarin leden hun eigen symbool -voor zolang hij/zij dat wil- in kan achterlaten. De opstelling zal een half jaar blijven staan. In dat half jaar zal gezocht worden naar manieren om actief met deze opstellingen om te gaan. Na een half jaar zullen we de opbrengst van dit proces evalueren en verder kijken. We leggen het accent nu dus meer op symboliseren dan op één symbool. Maar wie weet wat we met elkaar gaan ontdekken over hoe we onze betrokkenheid en inspiratie verder gestalte kunnen gaan geven.

Als tussenstap nodigen wij u nu uit voor de gemeenschapsavond groen symboliseren op woensdag 2 oktober a.s. vanaf 19.45 uur. Ter voorbereiding nodigen wij u uit deze zomer zich opnieuw te bezinnen over wat voor u uw verbondenheid met de planeet Aarde en haar bewoners symboliseert. Dat kan een foto in een lijstje zijn, maar ook een voorwerp, een gedicht, een lied, een Bijbelgedeelte, een spreuk, een verhaal. Op de avond horen we graag van u welk symbool u heeft uitgekozen. Zo zal er ruim gelegenheid zijn om dit in kleine groepjes aan elkaar toe te lichten. Verder zal er ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de oogst. En over manieren om actief met de opstelling om te gaan en het gesprek voort te zetten. Aan het eind van de avond kan u uw symbool in de opstelling achterlaten. Nieuwe symbolen kunnen daar later aan worden toegevoegd.

Wij zien u graag tegemoet. Save the date nu alvast!

Voor meer informatie mail of bel 06 46 485 487

Regiegroep Groen Symbool (Guy Dilweg, Judith de Jong, Geurt Roffel, Sacha Sluijter, Johan van der Vorm en Gerard van Eck)