2019 Oud en Nieuw

In 2019 gaat De Ontmoeting een nieuwe fase van haar bestaan in. Eind vorig jaar is de fusie met Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA) tot stand gekomen. Dit betekent dat De Ontmoeting onderdeel is geworden van het samenwerkingsverband met Inloophuis Schothorst, De Herberg in Nieuwland en het DAC in het centrum.
Bedoeling van deze samenwerking is de continuïteit van de inloophuizen te waarborgen. Ieder inloophuis heeft zijn eigen aandachtsgebied en eigen signatuur.

Ook was er een bestuurswisseling. Jacqueline Groeneweg, Truus Valstar, Veleda Van ‘t Westende Meeder en Martin Palthe zijn opgevolgd door Norbert Baaij (voorzitter) en Edwin Moen (penningmeester).
Veleda, Truus, Martin en Jacqueline worden hartelijk bedankt voor al het goede werk dat zij de afgelopen jaren voor De Ontmoeting hebben gedaan en voor hun inspanningen om de fusie met het SIA goed vorm te geven.

Naast de dagelijkse inloop en huidige activiteiten willen wij nieuwe initiatieven ontplooien, zodat ook anderen, zoals jongeren en dertigers, zich welkom weten in onze huiskamer in de wijk.
Het jaarthema van De Ontmoeting is “Positief samenzijn”. Als je over de drempel stapt en meedoet, ben je mede verantwoordelijk voor de sfeer die bijdraagt aan een positief samenzijn waarbij iedereen welkom is. Laten we met elkaar blijven bouwen aan deze mooie ontmoetingsplek!

Norbert Baaij (voorzitter) en Sandra van der Werf (coördinator)