22 januari: In gesprek met Hubert Fermina

Deze maand verscheen de autobiografie ‘Mijn waarheid’ van Hubert Geronimo Fermina. Geboren in 1948 in/op Curaçao, zette hij zich in zijn werkzame leven onder meer in voor politiek, maatschappij en diversiteit. Inmiddels is hij als bestuurslid actief voor de oecumenische wijkraad van Het Brandpunt. In zijn autobiografie blikt hij onder meer terug op zijn politieke carrière voor D66 en op de mensen die hem gevormd hebben tot wie hij is.

Op 22 januari ’s avonds om 20 uur is er gelegenheid om met Hubert in gesprek te gaan over zijn autobiografie. In de toonkast van Het Brandpunt (in de hal naast de bar) staan enkele inkijkexemplaren van het boek.

Hubert Fermina, rooms-katholiek, zou eigenlijk priester worden, maar hij koos voor de zorg. Daar werkte hij eerst als maatschappelijk werker, daarna in de psychiatrie en met meervoudig gehandicapte jongeren bij Bartiméus. Toen hij merkte dat hij meer kon betekenen voor de zorg als hij politiek actief werd, deed hij dat voor D66. Eerst als raadslid in Lelystad, daarna als statenlid van de provincie Zuid-Holland, als wethouder in Dordrecht en in de jaren negentig als Tweede Kamerlid.

Aan de hand van het levensverhaal van Hubert spreken we onder leiding van Geurt over eigen levenskeuzes, levensvragen en hoe de weg van het eigen leven is gegaan.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wat meer achtergrondinformatie over ons nieuwste bestuurslid is te vinden in een interview voor/met Trouw van juni vorig jaar.