24 april – Gemeenteberaad over vernieuwing / toekomst van Het Brandpunt

De Kerngroep nodigt u/jou van harte uit op zondag 24 april a.s. direct na de viering opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over hoe we als Brandpuntgemeenschap verder willen gaan. Op zaterdag 2 april jl. zijn de eerste aanzetten hiervoor al gegeven en zondag 24 april willen wij graag weer met u/jou verdere stappen zetten. Uitgangspunt voor de gesprekken op zowel 2 april jl. als straks ook op 24 april a.s. zijn een tweetal documenten. De eerste gaat in op oecumene en hoe je daar op verschillende manieren tegenaan kunt kijken; de tweede verkent vier verschillende vormen waarin Het Brandpunt gegoten zou kunnen worden. Beide documenten kunnen hier gedownload worden of -indien dat niet lukt- via e-mail worden opgevraagd.

En hebt u/jij vragen of wilt u/jij zomaar iets kwijt: schiet de leden van de kerngroep gerust aan of reageer via e-mail.

Graag tot zondag 24 april a.s.