29 mei: Nationale Synode

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in de grote kerk van Dordrecht de Nationale Synode van Dordrecht plaatsvond. Op deze protestantse synode vergaderden ruim een half jaar lang predikanten, ouderlingen, professoren, vertegenwoordigers van de staten uit diverse gewesten en waarnemers van buiten. In 180 zittingen probeerden ze een einde te maken aan een godsdienstig conflict dat de Republiek steeds heviger verdeelde. Al hun werk leverde de Protestantse Kerk in Nederland een van haar belijdenisgeschriften op, en leidde uiteindelijk tot de uitgave van de Bijbel in de Statenvertaling. Hoewel ook de ‘Dordtse leerregels’, het belijdenisgeschrift in kwestie, weer gelezen kunnen worden als splijtzwam binnen het geloof, tonen de leerregels voor wie zich ervoor openstelt ook een devoot beluisteren van de Bijbel en de Bijbelse verhalen, als gave van God. Zo gelezen, openen ze het geloofsgesprek, in plaats van zich ervoor af te sluiten.

Precies 400 jaar na de slotbijeenkomst van de synode van Dordt, op 29 mei 2019, vindt in de Grote Kerk in Dordrecht de slotbijeenkomst plaats van ‘de Nationale Synode’. Die vond inmiddels vier keer eerder plaats, en hoewel de protestantse degelijkheid goed herkenbaar is, is iedereen welkom. Bisschop de Korte is (onder voorbehoud) één van de sprekers. Het streven is om op 29 mei met vele kerken en geloofsgemeenschappen te komen tot de ondertekening van een ‘Verklaring van Verbondenheid’. De bijeenkomst duurt van 13 uur tot 17.30 uur.

Geurt gaat naar Dordt. Wil je mee? Meld je dan bij Geurt.