2e aandeelhouders-bijeenkomst Groen Brandpunt

Op woensdag 16 oktober bent u van harte welkom op de tweede aandeelhouders-bijeenkomst van het Groene Brandpunt. We informeren u over de opbrengst van de zonnepanelen en plannen voor verdere verduurzaming van Het Brandpunt. De avond wordt gehouden in zaal 1 en 2 van Het Brandpunt.

Het programma voor de avond is als volgt:

18.30 uur Eenvoudige maaltijdbijeenkomst
19.30 uur De stand van zaken rond de verduurzaming van Het Brandpunt
20.00 uur Pauze
20.15 uur Lezing ‘We zijn gemaakt van sterrenstof’ over de plaats van de aarde in het heelal, het ontstaan van sterren, sterrenstelsels en planeten. Ook informeren we u hoe u de belangrijkste sterren en sterrenbeelden kunt herkennen, door Hennie Sohl.
21.30 uur Afsluiting

Als u wilt deelnemen aan de maaltijd wilt u zich dan opgeven bij

U kunt ook na de maaltijd om 19.30 binnenkomen voor de informatie over de stand van zaken rond de verduurzaming van Het Brandpunt of om 20.00 voor de lezing over het heelal. Daarvoor hoeft u zich niet op te geven en zijn ook niet-aandeelhouders van harte welkom.

Werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg