40-dagentijd activiteiten

De 40-dagentijd; een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Aan de hand de thema’s: ‘Werken aan je toekomst!’ (RK Vastenactie) en ‘Sta op’ (Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen van Hoogland/Hooglanderveen en Amersfoort Noord de ’40-dagentijd’ zichtbaar maken voor de gemeenteleden van de R.K.-, de Protestantse- én de Oecumenische geloofsgemeenschap. In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is er aandacht voor beide thema’s.

Vrijdagochtendwandeling
Wandelen is een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan en om meditatieve momenten te delen. Ook dit jaar wandelen wij weer op alle vrijdagochtenden in de 40-dagentijd vanaf 28 februari tot en met Goede Vrijdag 10 april.
We wandelen aan de hand van de namen van de zondagen: bijv. zondag Laetare en zondag Judica. Wat zegt ons dat nog in het dagelijkse leven?
We beginnen onze wekelijkse wandeling om 9.00 uur met een kort meditatief moment in De Inham in Hoogland. Op Goede Vrijdag zijn we in de Sint-Martinuskerk, waar we de Kruiswegstatie lopen.
Na het wandelen delen wij onze ervaringen onder het genot van een kopje koffie/thee. U kunt zich aanmelden bij Magret van Wee   of Ria van Voorst

Sobere maaltijden
Net als in voorgaande jaren kunt u in het kader van de 40-dagentijd weer deelnemen aan de sobere maaltijden.
De eerste sobere maaltijd is op 12 MAART IN DE INHAM. Spreker op die avond is ds. Martin Snaterse, nieuwe predikant van De Inham.
De tweede avond vindt plaats op 17 MAART IN DE ONTMOETING.  Hennie Sohl vertelt over Ghana.
De derde maaltijd is op 26 MAART IN DE MARTINUS, met een spreker van de Vastenactie over onderwijsprojecten.
Deze maaltijden beginnen om 18.00 uur.
Verder is er ook een vastenontbijt op 15 maart om 10.00 uur in de St. Joseph in Hooglanderveen en aansluitend om 11.00 uur een Taizé viering.
U kunt zich opgeven voor de maaltijden en/of het ontbijt via de intekenlijst op de thematafel (vanaf 1 maart) in de hal van het Brandpunt, of

Wij vragen een bijdrage van € 5,00, waarvan de kosten van de maaltijd worden betaald en de meeropbrengst bestemd is voor een nog nader te bestemmen doel, dat ons wordt aangereikt door de landelijke kerken.‘Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis’.
De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg organiseert rond de 40-dagentijd twee inspiratiemomenten om stil te staan bij de vastentijd.  Eén moment is voorafgaand aan en één is halverwege de 40-dagentijd. Concreet op woensdag 19 februari en op woensdag 18 maart van 20.00 tot 21.00 uur in Het Brandpunt. De twee inspiratiemomenten zullen een meditatief karakter hebben. Maar er is ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe jij je vasten vormgeeft en welke ervaringen en inzichten je opdoet door te vasten.
Hier volgt separate publiciteit over.

Heel Holland Vast
Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doet u ook mee? Op de thematafel in de hal van het Brandpunt vindt u Vastenkaarten voor zowel volwassenen als kinderen.