40dagentijd activiteiten

40dagentijd 2019, activiteiten georganiseerd door de ZWO/MOV Hoogland/Hooglanderveen en Amersfoort Noord.

De 40dagentijd is de periode voor Pasen, we noemen het ook wel de vastentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed.

Aan de hand de thema’s: ‘Water verandert alles!’ (Vastenactie) en ’Een nieuw begin’ (Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen de ’40dagentijd’ zichtbaar maken voor de gemeenteleden van de R.K.-, de Protestantse- én de Oecumenische geloofsgemeenschap.

De RK Vastenactie 2019 richt zich op verschillende waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Dit brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!

In de PKN-kerken is er aandacht voor meerdere projecten, o.a. voor de organisatie Exodus die zich inzet voor (ex)gedetineerden. (Ex)gedetineerden die hun leven opnieuw willen beginnen, hebben vaak het gevoel dat ze moeizaam tegen een berg op moeten klauteren om ook vaak weer naar beneden te zakken. De weg naar verandering is lastig, weerbarstig en kost veel moeite. Exodus is een organisatie die de hand naar ze uitsteekt. Hieraan wordt op alle zondagen in De Inham tijdens de collectemomenten aandacht besteed en voor gecollecteerd.

In de oecumenische geloofsgemeenschap is er aandacht voor beide thema’s Water verandert alles en Een nieuw begin

SOBERE MAALTIJD

Net als in voorgaande jaren kunt u in het kader van de 40dagentijd weer deelnemen aan de sobere maaltijden.

Op donderdag 28 maart begint om 18.00 uur in De Inham de sobere maaltijd. Liesbeth de Heer zal ons gaan vertellen over de inzet van Exodus naar de (ex)gedetineerden.

Voor de maaltijden kunt u zich aanmelden bij Gees Hummel, en Ans Bruins .

Op zondag 31 maart om 10.00 uur gaat Petra Janssen van Vastenactie Nederland in de ontmoetingsruimte bij de St. Josephkerk in Hooglanderveen bij het Zondagsontbijt, de aanwezigen alles vertellen over de waterprojecten. Aanmelden is niet nodig

Op dinsdag 16 april in het Inloophuis de Ontmoeting in Kattenbroek, vindt de sobere maaltijd plaats met Ghana als thema. Hennie Sohl is daar de spreker. In de hal van het Brandpunt ligt een aanmeldingsformulier. U kunt zich ook aanmelden bij

VRIJDAGOCHTENDWANDELING

Wandelen is een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan maar ook om meditatieve momenten te delen. Ook dit jaar gaan wij in de 40dagentijd weer wandelen en wel op alle vrijdagochtenden van 8 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019. Wie gaat er mee?

Start: steeds om 9 uur beginnen we met een kort meditatief moment in de Martinuskerk in Hoogland. Na het wandelen delen wij onze ervaringen onder het genot van een kopje koffie/thee.

U kunt zich aanmelden bij Gees Hummel:

DIGITALE KALENDER 40DAGENTIJD

Kerk in Actie heeft voor de 40dagentijd een speciale app ontworpen

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken in Domkerk “Hongeren naar gerechtigheid”

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen.
De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege het vasten en het daar bij horende hongergevoel, werd toen de benaming ‘hongerdoek’ gebruikt.

Zondag 7 april gaan we naar de wake van detentiecentrum Kamp van Zeist (iedere eerste zondag van de maand om 16.30 uur) Om 16.00 vertrek van het Brandpunt of op eigen gelegenheid.