Oecumenische Driekoningenviering

Kinderen brengen licht en zegen in het spoor van Caspar, Melchior en Balthazar

Evenals voorgaande jaren vieren we dit jaar Oecumenisch Driekoningen in Het Brandpunt. De kinderen van de Tussencatechese uit de Sint Martinus sluiten weer aan, dus het wordt een gezellige drukte, op basis van een diepe bezieling. Want het is ontroerend om te zien wat er gebeurt als de kinderen de zegen delen. Even licht het huis op in het licht van kerst.

Wat doen de drie koningen nadat ze het kindje Jezus hebben bezocht in de Kerststal? In Spanje, Duitsland en Polen weten ze het wel. De koningen brengen de zegen de wereld in! Vanavond volgen de kinderen die naar Het Brandpunt komen hun spoor. Niet op kamelen, maar met auto’s trekken zij door Amersfoort en raken met het kerstlicht de harten van de huizen.

Onder meer in Oostenrijk en Zwitserland kun je boven de deurposten een aparte code aantreffen 20*C+M+B+19. De kinderen die de driekoningenviering in Het Brandpunt bezoeken, weten precies wat die spreuk betekent. Het is een zegen die in het spoor van de drie koningen aan huizen wordt gegeven. De zegen kan alleen door kinderen worden gegeven, want wat er met kerst gebeurt, begint nu eenmaal met een kind.

Daarom gaan op de avond van drie koningen kinderen in drietallen langs de huizen. Ze hebben elk op hun hoofd een kroon en dragen elk een koningsmantel. Een ster die ze bij zich hebben, zorgt voor licht.
De kinderviering begint op zondag 5 januari 2020 om 17.00 uur in Het Brandpunt. Iedereen is welkom om deze viering te bezoeken, ook als je de kinderleeftijd al reeds lang gepasseerd bent.

Wie zijn of haar huis wil laten zegenen door de kinderen, kan zich daarvoor opgeven. De kinderen komen dan tussen 18.00 uur en 19.15 uur. langs, zingen een lied en schrijven de zegen met krijt boven de deur.

Het is ontroerend om te zien wat er gebeurt als de kinderen de zegen delen. Even licht het huis op in het licht van kerst. Het hele huis wordt aangeraakt door het licht en de zegen die de kinderen in het spoor van de drie koningen brengen. Het feest is in Amersfoort een oecumenisch feest; de krijtjes waarmee de kinderen de zegen opschrijven, zijn gezegend door de priester van Amersfoort, Joachim Skiba.

Tijdige opgave voor deze activiteit, zowel van kinderen als van huizen, is heel belangrijk. De activiteit vraagt namelijk een stevige planning en organisatie. We hopen dat ook dit jaar weer veel mensen de weg naar deze bijzondere zegen weten te vinden.

Het programma in Het Brandpunt begint precies om 17.00 uur met een korte kinderviering, waar naast de kinderen zelf ook volwassenen en andere belangstellenden van harte welkom zijn om aan te sluiten. De kinderen gaan daarna aan de ‘kronenknutsel’ en eten vervolgens pannenkoeken. Na de maaltijd gaan ze in groepen, onder begeleiding, naar de huizen die gezegend worden. Tussen 19.00 uur (streeftijd) en 19.30 uur (als het iets uitloopt) zijn de kinderen weer in het Brandpunt terug en is de activiteit afgelopen.

Let op: opgave (vóór 1 januari) is heel belangrijk, zowel van deelnemende kinderen als van huizen. De activiteit vraagt namelijk een stevige planning en organisatie. We hopen dat ook dit jaar weer veel mensen de weg naar deze bijzondere zegen weten te vinden.

Belangrijke informatie:

tijd en plaats: 5 januari 2020, 17.00 – 19.30 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101.

begeleiding: Josephine van Pampus en Geurt Roffel.

opgave: verplicht, via de mail van Josephine of van Geurt.

kosten: geen, maar ondersteuning bij de activiteit is welkom.