6 januari 2021: Oecumenisch Driekoningen vieren

Kinderen brengen licht en zegen in het spoor van Caspar, Melchior en Balthazar

Elk jaar op 6 januari vertrekken groepjes kinderen, waarvan telkens drie kinderen gekleed zijn als koningen, uit Het Brandpunt. Zij hebben een ster bij zich en gaan daarmee langs huizen van mensen die zich hebben opgegeven. Ze zegenen die huizen met de zegen van het Kerstkind. Alleen kinderen kunnen die zegen doorgeven.

De preventiemaatregelen maken elk vooruitkijken onzeker, maar als het mogelijk is, willen we ook op 6 januari 2021 weer de kerstzegen verspreiden. Wie zijn huis opgeeft, krijgt (als er genoeg koningen zijn) op 6 januari tussen 18.00 en 19.15 uur bezoek van de kinderen, die een lied zingen en een zegenspreuk boven of naast de deur schrijven. Wie het al eerder meemaakte, beschreef het als een ontroerend moment: even word je huis aangeraakt door het licht van kerst.

Onder meer in Oostenrijk en Zwitserland kun je boven de deurposten een aparte code aantreffen 20*C+M+B+20. De kinderen die de driekoningenviering bezoeken, weten precies wat die spreuk betekent. Het is een zegen die in het spoor van de drie koningen aan huizen wordt gegeven.

Het feest is in Amersfoort een oecumenisch feest; de krijtjes waarmee de kinderen de zegen opschrijven, zijn gezegend door de pastoor van Amersfoort.

Tijdige opgave voor deze activiteit, zowel van kinderen als van huizen, is heel belangrijk. De activiteit vraagt namelijk een stevige planning en organisatie. Opgave kan per e-mail.

Het programma begint in Het Brandpunt stipt om 17.00u. met een hele korte kinderviering, waar naast de kinderen zelf ook volwassenen en andere belangstellenden welkom zijn om aan te sluiten. Opgave voor de viering is nodig vanwege de preventiemaatregelen. Kinderen kunnen vanaf ongeveer 19.15 uur weer worden opgehaald in Het Brandpunt.

Begeleiding:
Klaartje Hadida, Josephine van Pampus, Geurt Roffel en anderen

Kosten: gratis, ondersteuning in de organisatie is welkom