8 december: tweede zondag van de advent en Tafelviering

Dromen van hoe de wereld anders kan, dat is niet alleen maar dromen. Dat is ook: je wakker laten schudden door mensen die zien wat er gaande is in wereld en mensen die je oproepen om het anders te gaan doen. Mensen als Jesaja en Johannes.

Jesaja komt langs bij het adventsproject van de kinderen en er komt weer een adventkaars bij, deze zondag. We delen brood en wijn aan de tafel van verbondenheid en weten ons zo verbonden met Jezus Messias en met elkaar. En de cantorij is er, om liederen van uitzien en verlangen met ons te zingen. Weet je wellkom.

ds. Anna Walsma