Aandeelhouders bijeenkomst

Woensdag 14 november 2018
19.45-22.00 uur
Brandpunt zaal 1 en 2

Thema : focus op duurzame energie en voedsel

Op de 1e ‘aandeelhouders’ bijeenkomst van het Groene Brandpunt op woensdag 14 november in Het Brandpunt willen we met elkaar inventariseren hoe we Het Brandpunt verder kunnen verduurzamen op het gebied van energie en voedsel.

Tevens bieden we de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen hoe ieder op haar/zijn manier al stappen heeft gezet op dit gebied. Zowel ‘aandeelhouders’ als andere belangstellende zijn van harte welkom.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.45: binnenlopen en koffie/thee met iets lekkers
20.00: opening met kort meditatief moment
20.05: bekendmaking opbrengst aandelenactie Groen Brandpunt
20.10: overzicht van de opbrengst van de 67 zonnepanelen die sinds eind mei energie opwekken op het dak van Het Brandpunt en
resultaten van de energiebesparing tot nu toe.
20.25: brainstormen over toekomstige mogelijkheden voor energiebesparing in het Brandpunt + elkaar vragen stellen over de
verduurzaming van de eigen woning.
20.50: pauze met de mogelijkheid elkaar vragen te stellen en van advies te dienen.
21.15: doorpraten over welke activiteiten de werkgroep ‘Het Brandpunt duurzaam op weg’ rond het thema duurzaam voedsel kan gaan
ontplooien.
22.00: afsluiting.