Nieuwsbrief Het Brandpunt
28 januari 2021

nachtegaal-zingen

Vieringen online

Komende vieringen

zondag 31 januari 10.45 uur
Viering met ds. Anna Walsma

zondag 7 februari 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

zondag 14 februari 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

woensdag 17 februari 19.00 uur
Aswoensdag. Viering met pastor Josephine van Pampus en dr. Geurt Roffel

Collecten 31 januari

Collecte voor de Kerk:
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer het jeugdwerk betaald

Collecte voor de wereld:
Stichting Timon. Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg, o.a. werkzaam in de provincie Utrecht. Daarnaast heeft Timon begeleid wonen voorzieningen in de vorm van woongroepen zoals de Wissel in Kattenbroek.
Let op! De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen te volgen via de livestreams.

Klik hier voor de liturgie van de reguliere viering.
Klik hier voor de livestreams en kies voor met beeld en/of geluid

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum.
Of lees meer over de Appostel app

Bij de viering

nature-person-red-woman stem
Geen doopviering
Een gewone viering, deze zondag, en helaas geen doopviering. Johan en Sanne Kruize hadden deze zondag graag hun zoon Sem laten dopen, maar de lockdown gooide roet in het eten. In goed overleg is besloten om de doopviering uit te stellen tot een tijd waarin de corona-maatregelen weer versoepeld kunnen worden, en we in elk geval met een deel van de gemeenschap en vrienden en familie om de dopeling en doopouders heen kunnen staan.

Popliedjes voor de jongeren
Helemáál gewoon is de viering ook weer niet, want Charlotte Hebels speelt voor het laatst als vaste pianist in de viering. Na jaren begeleiding in de vieringen is het tijd voor andere dingen, maar ze komt vast nog wel eens invallen.
Charlotte kreeg van de jongeren nogal eens te horen dat ze het leuk vonden dat zij vaak popliedjes speelt in de vieringen. Komende zondag doet ze dat ook.
Als je meeluistert ben ik wel benieuwd of je ze herkent. Laat me weten welke je gehoord hebt en misschien wil je er wel een groet of bedankje aan Charlotte bij doen. Dat kan via de Brandpunt-WhatsApp telefoon 06-22559628. Dan geef ik dat aan haar door, als verrassing.

Over de viering
Vanwege de lockdown mag er niet live gezongen worden in de viering en hoor je net als voorgaande zondagen opnames van liederen uit eerdere vieringen. Voor deze viering is er ook een nieuw lied, want Esther Ocheng-Grünbauer heeft met haar dochters een mooie meerstemmige opname van NLB 828 gemaakt. We lezen Marcus 1, 21-28, een verhaal waarin geschreeuw en onrust de boventoon lijken te voeren. Herkenbaar, in deze dagen waarin de geest uit de fles lijkt te zijn. En midden in het geschreeuw spreekt Jezus…
Je kunt ook voor deze viering weer je reactie of voorbede sturen naar de Brandpunt-WhatsApp telefoon 06-22559628. Tot zondag!
Anna Walsma

Nieuws van de KinderWoordDienst

Nieuws van de KinderWoordDienst
Zondag lezen we over hoe Jezus les geeft in de synagoge. Je kunt het verhaal ook luisteren via de podcast: https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/KOZ-verhaal-20210131.mp3 Wij vragen ons af waarom de mensen zo onder de indruk waren van Jezus. Wat maakte hem zo’n bijzondere leraar? Aan de jonge kinderen willen we vragen: teken je juf of meester! Mis je haar/ hem? Maak een foto …

Meer lezen

Aanhanger voor Oud Papieractie

Aanhanger voor Oud Papieractie
Op de eerste woensdag van de maand halen vrijwilligers Inloophuis De Ontmoeting  tussen de 5000 en 9000 kilo papier op. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van het Inloophuis. Omdat een van onze aanhangers vanaf maart niet meer beschikbaar is, zijn we op zoek naar iemand in Amersfoort Noord die zijn/haar aanhangertje ter beschikking wil stellen aan de …

Meer lezen

Gebed voor Nieuwland

Gebed voor Nieuwland
Door de verlenging van de lockdown valt er op 7 februari opnieuw een Herbergviering uit. We missen daarmee opnieuw een moment van ontmoeting en gebed, dat ons verbindt met God en met elkaar. Juist nu de coronacrisis een extra inspanning van ons vraagt hebben we die verbinding nodig. Als we niet kunnen vieren kunnen we altijd nog bidden, en dat …Meer lezen

Vakantie Geurt Roffel

De komende week (23 tot en met 31 januari) ben ik afwezig vanwege vakantie. Voor pastorale vragen zijn de mensen van de overleggroep pastoraat beschikbaar, via Janna Specken (033 455 63 98, 06 206 484 12 (ook app)) en Dolly de Vries (033 456 17 05, devriesdolly@gmail.com). Mocht het nodig zijn, dan is in overleg Anna Walsma beschikbaar als vervanger (06 239 73 284 (ook app)).

Geurt

Project Hart onder de riem

Project Hart onder de riem
Gezocht vrijwilligers, jong en oud die alleen of samen 1 of meerdere mensen willen bezoeken voor een momentje met aandacht.Een team van vrijwilligers gaat de komende maanden in de eigen wijk langs de deuren van 4.000 inwoners: ouderen 70+, mantelzorgers en/of kwetsbare mensen. Zij bellen aan en maken met de mensen een praatje: “Hoe gaat het met u?”Vanuit het gesprek …Meer lezen

Energiegegevens Brandpunt 2020

Energiegegevens Brandpunt 2020
De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op weg presenteert u graag de gegevens over het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen over 2020. Door de corona pandemie is Het Brandpunt vanaf half maart veel minder gebruikt en dit komt tot uiting in een lager elektra- en gasverbruik van Het Brandpunt. Het elektraverbruik lag 15 % lager dan 2019 en het …Meer lezen

Team berichten parochie

Team berichten parochie
Wist u dat -pastor Roderick Vonhögen vanaf 1 januari al zijn tijd aan zijn mediawerk zal besteden -wij zijn creatieve preken dus helaas zullen moeten missen -Josephine van Pampus op 1 januari 12,5 jaar in dienst was van de parochie Onze Lieve Vrouw -de moeder van pastoor Skiba is overleden en de pastoor afgereisd is naar Polen -de vieringen waarin …Meer lezen

Digitale 40dagenretraite

Digitale 40dagenretraite
“Het licht van uw gelaat”Ook dit jaar bieden Jezuïeten een 40dagenretraite aan, die start op Aswoensdag 17 februari . Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org. Deelnemers krijgen dagelijks om 18.00u een e-mail met korte teksten en tips om de volgende mende dag mee te mediteren en na te denken wat je helpt in je leven en wat niet.Je kunt deze retraite alleen …Meer lezen

Maatregelen Coronavirus 16

Maatregelen Coronavirus (16)
Naar maar waar... nu helemaal niet meer zingen
Denk je nu hebben we alles wel gehad, hebben we weer een probleem naast het probleem zoals onze Minister-President verzuchtte. Jullie hebben het gehoord of gelezen: besmettingscijfers gaan niet snel genoeg naar beneden en angstaanjagende berichten uit UK en Ierland.
De PKN zet met het oog hierop nog scherpere grenzen uit aan … Meer lezen

Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021
Op zaterdag 16 januari a.s. start de Actie Kerkbalans weer. Het motto van dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw jaarlijkse financiële bijdragen kan Het Brandpunt en De Herberg haar plek blijven innemen in onze wijken. Met de bijdragen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer … Meer lezen

Start Eerste Heilige Communie

Eerste H. Communiestart
Voor kinderen uit groep 4 is de Eerste Communie inschrijving van start gegaan. De kinderen die volgens de parochieadministratie in aanmerking kunnen komen om mee te doen, zijn persoonlijk uitgenodigd. Geen brief ontvangen en toch een kind in groep 4 of hoger? Neem even contact op met mij op via e-mail of telefonisch via 06 57 541 256.In januari starten we … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet