Nieuwsbrief Het Brandpunt
18 februari 2021

dawn-4866724_1280 ochtendgloren

Vieringen online

Komende vieringen


zondag 21 februari 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

zondag 28 februari 10.45 uur Inspiratieviering Ghana
Viering met pastor Josephine van Pampus

zondag 7 maart 10.45 uur
Tafelviering met dr. Geurt Roffel

Collecten 21 februari

Collecte voor de Kerk:
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de bloemengroet betaald

Collecte voor de wereld:
Het Vastenactiethema van dit jaar is "Werken aan je toekoms"t. De actie laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. Overal in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Maar een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren
Let op! De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen te volgen via de livestreams.

Klik hier voor de liturgie van de reguliere viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!
Klik hier voor de livestreams en kies voor met beeld en/of geluid

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Bij de viering

Bij de viering
‘Kleine wereld’ heet het lied dat Majanne Wolters schreef over het leven in tijden van preventiemaatregelen. De muren van je kleine wereld komen dan soms op je af. Het lied klinkt aanstaande zondag, omdat het zowel aansluit bij de tijd waarin we leven als bij een van de lezingen, Genesis 9:8-17, het slotgedeelte van het verhaal van de ark van …Meer lezen

Kaderdocument Toekomst

Kaderdocument Toekomst
Op weg naar een vitale geloofsgemeenschap voor Hoogland / Amersfoort-Noord De wereld waarin wij als kerk staan is volop in beweging en de grote maatschappelijke ontwikkelingen laten onze kerkgemeenschap niet onberoerd. We leven in een welvarend land, maar de (inkomens)verschillen nemen toe. Het ledenaantal loopt terug, maar steeds meer mensen zijn op zoek naar de zin van het leven. De …Meer lezen

Brandpuntgezichten Ghana viering 28 februari

Brandpuntgezichten
28 februari Ghana viering in de veertigdagentijd, doe je mee? Durf jij je stralende kant te laten zien? En ook je verborgen kant? Maak dan je eigen gezicht en laat dit onderdeel worden van ons gezamenlijke Brandpunt hongerdoek: Brandpuntgezichten 2021.

Stuur dit uiterlijk vrijdag 26 februari vóór 13.00 uur op naar Hieke Van der Meulen, hvdm5540@gmail.com Afgelopen …Meer lezen

Laatste loodjes Actie Kerkbalans 2021

Laatste loodjes Actie Kerkbalans 2021
Om met de deur in huis te vallen: wij zijn goed op weg met Actie Kerkbalans, én: er moet toch nog een schepje bovenop. Tot nu toe is met de toezeggingen een bedrag van € 320.000 binnen. Om de begroting van Amersfoort-Noord kloppend te krijgen moet er nog een bedrag van € 50.000 bij. We denken dat dit haalbaar is, …Meer lezen

Tien jaar Pelgrimstocht!

Tien jaar Pelgrimstocht!
Vastenactie heeft jarenlang pelgrimstochten door Nederland georganiseerd voor het goede doel. Wandelen in een grote groep kan op dit moment niet, maar ook alleen of met z’n tweeën wandelen in de natuur is rustgevend en ontspannend. In tien jaar Pelgrimstocht zijn er prachtige wandelingen uitgezet door parochievrijwilligers. De meest inspirerende tochten zijn opgenomen in een digitaal boekje dat u gratis …Meer lezen

Nieuwe diaken Jeanine Molleman

Nieuwe diaken Jeanine Molleman
Door de restricties van de laatste tijd kon ik mij als nieuwe diaken of oudste niet aan u voorstellen op de gewone wijze, daarom vroegen Marian Aalberts en Tineke Bos, mijn medediakenen bij het Brandpunt mij om mij via de nieuwsbrief voor te stellen. Mijn naam is Jeanine Molleman en ik woon sinds 1,5 jaar in Zielhorst zodat ik als …Meer lezen

Kinderwoorddienst en de 40-dagentijd

Kinderwoorddienst en de 40-dagentijd
In de 40-dagentijd staat het hongerdoek van de Afrikaanse kunstenaar EL Loko centraal. Dit doek heeft 36 verschillende gezichten. Elke zondag besteden we aandacht aan een aantal van die gezichten, afhankelijk van het bijbel verhaal. De kinderen krijgen een tasje met materialen voor deze periode. Hierin zit o.a. een poster op A-3 formaat van dit hongerdoek, een gezinsboekje met voor …Meer lezen

Wij zien je graag!

Wij zien je graag!
Afgelopen zondag hebben we een glimp van elkaar kunnen zien in een kort filmpje, hoe leuk was dat. Even weer een gezicht van een Brandpunter in beeld. We proberen wekelijks een kort filmpje te maken van ingestuurde foto’s. Doe je ook mee? Het mag van alles zijn. Wat houdt je bezig thuis of op het werk, een leuke gezinsfoto, pret … Meer lezen

40 dagen naar Pasen

40 dagen naar Pasen
Welke gedachten, gebeden en beelden neem jij mee onderweg naar Pasen?
Komende woensdag is het Aswoensdag en luiden we met as en een houten kruisje de veertigdagentijd in. Van oudsher is de veertigdagentijd een tijd van bezinning en van inkeer, van stilstaan bij de weg van Jezus en stilstaan bij je eigen weg. Deze tijd heet ook wel de vastentijd, omdat …. Meer lezen

Vastenactie thuis

Vastenactie thuis
Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen. De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, … Meer lezen

Thuis wandelen door Afrika

Thuis wandelen door Afrika
Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? We gaan het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’. We lopen in ruim zes weken van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen … Meer lezen

Huispaaskaarsen

Adventskaarsen
Tot en met 22 februari is het weer mogelijk om Huispaaskaarsen te bestellen. De kaarsen zijn te verkrijgen in de reliëfuitvoeringen: ‘Emmausgangers‘, ‘De Levensboom‘, ‘Beschermde Aarde‘, ‘Zon, Druiven en Vissen‘, ‘Chi-Rho Kruis’ en ‘Chi-Rho Kruis met Vredesduif’. Er is een ruime keuze uit 22 modellen. De prijzen variëren van € 20,50 tot € 65,00. In de hal van ... Meer lezen

Live beeld van viering streamen

video-camera
Zoals vele van jullie de afgelopen zondagen hebben gemerkt, is er tijdelijk live beeld opgetuigd tijdens het streamen van de viering. Hier was om gevraagd omdat er geen livezang in de viering meer mogelijk is en de ervaringen tijdens kerst zeer positief waren. Dit is nu nog met een tijdelijk opstelling met een camera/webcam die technisch niet optimaal is. Dat … Meer lezen

Fietstocht ‘Wie goed doet, goed ontmoet’

Fietsen2
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons en laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerige voeden, de dorstige drinken geven, de naakte kleden, de vreemdeling onderdak bieden, de zieke verzorgen, de gevangene bezoeken en de dode begraven. Dit worden ook wel de 7 werken van barmhartigheid genoemd. Nu we nog altijd niet … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet