Nieuwsbrief Het Brandpunt
6 maart 2021

Coronanieuws 17

Coronanieuws 17

Gelukkig! We kunnen weer vieren met 30 bezoekers!

Het is nog steeds menens met de coronabestrijding. Hoewel ieder smacht naar het einde van de tunnel en naar normale contacten, zitten we voorlopig nog steeds met een lockdown en avondklok. Inmiddels hebben de kerken, eerst de RK en nu ook de PKN, gesteld dat de risico’s zoals we die nu overzien aanvaardbaar zijn als we weer beginnen met vieren. Voor diegenen die het PKN- en RK-nieuws van nabij willen volgen: Google dan op RK/PKN; corona en nieuws/actueel en je zal al snel op de preventiepagina’s belanden. De ruimte die ook elders gaandeweg gegund wordt, komt er nu ook in de kerken.
We kunnen dus weer de draad gaan oppakken:
  • Activiteiten in het jeugdwerk kregen al eerder ruimte om weer op gang te komen. Zo kon al direct het gewenste Brandhoutcafé worden georganiseerd. Wij volgen daarbij het nieuwe protocol van de PKN.
  • Buiten gelden regels zoals in parken en pleinen.
  • We kunnen weer vieren met 30 personen, exclusief medewerkers. Ook zal er 7 maart weer een viering in de Herberg zijn. U kunt vanaf zondagmiddag tot en met zaterdagmiddag reserveren. We vragen u een daarop volgende week eerst af te wachten voordat u weer opnieuw reserveert. Als er in die week op zaterdagmiddag ruimte overblijft zet u zich dan gerust alsnog op de lijst, zo krijgt iedereen een kans de viering bij te wonen.
  • Ook is zingen zoals dat voor de laatste lockdown gewend waren: maximaal 4 voorzangers en maximaal 2 muzikanten waarvan er één een blaasinstrument mag spelen.
  • Neemt a.u.b. weer een mondkapje mee naar de viering in de Herberg en het Brandpunt. Zet dat buiten al op. Dus voor je naar binnen gaat en niet in de hal! Dat geeft extra bescherming als we langs elkaar heen bewegen. Als je eenmaal zit mag dat af. Bij het verlaten de omgekeerde volgorde. Als je vertrekt: zet het direct op als je je plaats verlaat!
  • Let op dat mensen die niet goed horen het liplezen niet kunnen missen. Houd daarbij ook met uw gesprekken rekening mee, bij gepaste afstand en op vaste plaats, mag het kapje af.
  • Voorlopig nog geen koffiedrinken na de dienst!
  • Voor vergaderingen gelden de algemene richtlijnen. Die kunnen indien veiligheid is gewaarborgd, maar dringend advies blijft: doe het niet als het niet nodig is. Dit blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. We gebruiken in ons coronateam daarom voor ons overleg Microsoft Teams.
  • Nogmaals, zorg dat de kosters niet als politieagent hoeven rond te lopen. Let op elkaar, herinner elkaar vriendelijk aan de afspraken en blijf scherp op de risico’s: zo zorgen we voor elkaar.
  • En zo simpel: vergeet niet je handen bij binnenkomst te reinigen.
Tot slot nog dit: bijeenkomen blijft een “gecalculeerd” risico. Ondanks alle voorzorgen blijft er besmettingsgevaar. We raden kwetsbaren aan om de vieringen via de livestream bij te blijven wonen.
Juist omdat we merken dat er grote behoefte is aan contact door alle generaties en samenlevingsvormen heen blijft onze oproep: maak een praatje, groet elkaar en neem de telefoon ook met een bekende die het goed lijkt te gaan. Je wilt niet weten wie toch direct en indirect door corona is getroffen of in quarantaine moest. Bij twijfel gewoon doen! Willemien kan jullie helpen als je iemand weet die aandacht behoeft. Neem dus gerust contact op met Willemien Kamphuis (06 41740991 of 033 4565515).
De in de komende maanden geplande bijeenkomsten en vieringen zullen we op basis van de opgebouwde ervaring weer vormgeven: tafelvieringen en met name de Stille tijd hebben daarbij de volle aandacht. Het coronateam blijft de vinger aan de pols houden met Johan van der Vorm (secretaris.owr@hetbrandpunt.net) als contactpersoon.
Johan van der Vorm,
secretaris/ plv. voorzitter OWR

Herbergviering 7 maart

Foto-Herberg-16-3008x2008
Morgen, 7 maart, is er ook in de Herberg weer een viering met een beperkt aantal bezoekers mogelijk. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Neemt u dan contact op met Peter Schrieken.
E-mail: pschrieken@gmail.com.

Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet