Nieuwsbrief Het Brandpunt
11 maart 2021

krokussen smal

Komende vieringen

zondag 14 maart, 10.45 uur
Viering met pastor Wim Vlooswijk

zondag 21 maart, 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

zondag 28 maart, 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Witte donderdag 1 april, 20:30 uur
Viering met dr. Geurt Roffel, m.m.v. de Cantorij

Goede Vrijdag 2 april, 20:30 uur
Viering met de pastores Anna Walsma en Josephine van Pampus, m.m.v. de Cantorij


Collecten 14 maart

Collecte voor de Kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het wijkpastoraat betaald

Collecte voor de wereld
Elk mens is waardevol. Amersfoort-Noord heeft twee inloophuizen. De Ontmoeting in Kattenbroek en de Herberg in Nieuwland. Zij maken, met nog twee huizen, onderdeel uit van Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). Zij willen ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Waar wijkbewoners met elkaar in contact komen en ervaringen delen. Een wijd scala aan activiteiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Met deze collecte willen we de activiteiten van de inloophuizen ondersteunen.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering.
Reserveer op www.hetbrandpunt.net/viering
Of vier meer via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid
Klik hier voor de liturgie van de viering.

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:

Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Welkom in de viering

Welkom in de viering
Bezoekers zijn weer welkom in de viering van Het Brandpunt.
Sinds 7 maart mogen naast de medewerkers weer 30 mensen de viering Het Brandpunt bezoeken. U kunt voor een viering reserveren via www.hetbrandpunt.net Klik linksboven op de site het menu – de 3 streepjes – aan en dan –> pijltje vieren –> woord brandpuntvieringen en dan op de gewenste viering. U kunt ook rechtstreeks naar het vieringenrooster Op het … Meer lezen

Brandhout Café - Wat heb je nodig?

Brandhout Café - Wat heb je nodig?
Nee, niet voor het organiseren van een Brandhout Café, maar wat heb je überhaupt nodig. Gewoon, in het leven?
Op deze zondag, midden in de vastentijd, gaan we hier aan de hand van het Bijbelverhaal over de wonderbare spijziging over nadenken. Wat hebben we nu écht nodig in de overvloed waar we misschien wel in leven. Onze gedachten hierover geven Meer lezen

In het gras

In het gras
Het thema van de KinderWoorddienst op 14 maart is "In het gras”,
maar ook: grazige weiden, God zorgt voor je!Het verhaal gaat over de vijf broden en de twee vissen. Jezus breekt het brood en deelt dit aan 5000 mensen.
Hij gebruikt wat er al is…..en iedereen heeft genoeg. Dat is een groot wonder. Delen met anderen geeft leven. Je hebt anderen … Meer lezen

Coronanieuws 18

Coronanieuws 18
Hoe beleven we het weer vieren met 30 bezoekers.
Het Coronateam ontving de afgelopen tijd uiteenlopende reacties over het wel of niet kunnen vieren. Er bereiken ons namelijk tegenovergestelde signalen. De een vroeg zich af waarom we geen bezoek van de vieringen en geen zang toestonden, terwijl de ander zich juist afvraagt waarom we nu weer ‘open’ gaan. Dit met … Meer lezen

Vervolg nieuwe camera

Vervolg nieuwe camera
Zoals u mogelijk hebt gemerkt, is afgelopen zondag de nieuwe camera gebruikt voor de livestream. Nog in de oude configuratie, maar wel vanuit een ander standpunt. Anders dan eerst vermeld, was er dus wel live beeld. We zijn deze week druk bezig met het testen van de nieuwe opstelling, nieuwe aansluitingen en besturing.
Ook bekijken we de verschillende camerabeelden met … Meer lezen

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten
Opgeven voor informatiebijeenkomsten bestuurlijke vernieuwing
Onlangs heeft de OWR in een speciale nieuwsbrief verteld over het proces van bestuurlijke vernieuwing dat op dit moment gaande is. in die nieuwsbrief zijn ook informatiebijeenkomsten aangekondigd in de loop van maart. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden via Teams op de volgende data: Een meeting na de kerkdienst van 21 maart a.s. Een meeting op … Meer lezen

Vieringen Nieuwland stoppen

Vieringen  Nieuwland  stoppen
De vieringen in Nieuwland gaan helaas stoppen
Afgelopen zondag 7 maart kon er weer een viering plaatsvinden in De Herberg, voor het eerst sinds het begin van de lockdown. Helaas moest er in deze viering een pijnlijk besluit meegedeeld worden. En dat is dat de Herbergvieringen na vele jaren gaan stoppen. Nieuwland is samen met de andere nieuwbouwwijken in Amersfoort … Meer lezen

Doe mee met het Klimaatalarm

Doe mee met het Klimaatalarm
Op zondag 14 maart slaan we alarm voor het klimaat door vanuit huis lawaai te maken. Hiermee laten we als kerk en kerklid onze stem horen in het publieke debat over de klimaatcrisis. Immers, behoud en herstel van de Schepping en opkomen voor klimaatrechtvaardigheid, daartoe zijn juist de kerken geroepen. Hoe kun je deelnemen?
De Klimaatcrisis Coalitie Amersfoort roept iedereen op … Meer lezen

Webinar Focus op Voedsel

Webinar Focus op Voedsel
Doe mee aan Webinar Focus op Voedsel op dinsdag 23 maart
Op dinsdag 23 maart verzorgt de werkgroep Duurzaam op Weg een Webinar over voedsel. Aanleiding is het pas verschenen artikel Focus op Voedsel.De werkgroep schreef dit artikel naar aanleiding van de maaltijdgesprekken die ze twee jaar geleden gehouden heeft. Tijdens de maaltijden gingen leden van onze geloofsgemeenschap met elkaar in …Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet