Nieuwsbrief Het Brandpunt
8 april 2021

afb. katjes

Komende vieringen Het Brandpunt

Zondag 11 april
Josephine van Pampus

Zondag 18 april
Geurt Roffel
Collecte 11 april

Collecte voor kerkenwerk

Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het jeugdwerk betaald

Collecte voor de wereld
Individuele noodhulp.
Eénmalige of tijdelijke financiële steun door Diaconie of Caritas. Ook in onze wijken is stille armoede en komen mensen in financiële problemen.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering.
Reserveer op www.hetbrandpunt.net/viering
tot zaterdag 16.45 uur.
Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Bij de viering

Bij de viering
Thomas Vorig jaar kreeg ik met Pasen het prentenboek “Wij gaan op Berenjacht”. Op weg naar het hol van de beer komt het gezin allemaal obstakels tegen, en telkens zeggen ze dan: We kunnen er niet bovenover We kunnen er niet onderdoor We moeten er dwars doorheen… Zoiets speelt zondag ook wanneer Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. Thomas kan niet …Meer lezen

Meeleven met Doortje

Meeleven met Doortje
Paaszaterdag sprak ik de buurvrouw van Doortje Brouwer, die 27 jaar tegenover haar woonde. Sinds een tweetal maanden verblijft Doortje, na 95 jaren op het Karrespoor gewoond te hebben, in een kleinschalig centrum voor dementerende ouderen, ‘Wonen bij September’, op het prachtige landgoed van Kasteel Stoutenburg. Ik heb Doortje, vele jaren geleden, leren kennen in Het Brandpunt, door het dinsdagochtendgebed …Meer lezen

Activiteitenagenda De Ontmoeting

Activiteitenagenda De Ontmoeting
Ga voor een actueel overzicht van alle geplande activiteiten van Inloophuis De Ontmoeting naar de pagina ‘agenda’ op haar website.

Inventarisatie Verwachtingen en Behoeften

Wapen bisdom Utrecht
Sinds september ben ik de nieuwe (project)medewerker Huwelijk & Gezin binnen het Aartsbisdom Utrecht. Door de coronacrisis is het helaas nog niet eerder gelukt om me aan jullie voor te stellen of om langs te komen in de parochies. Hopelijk kan dit binnenkort wel weer. Er komt langzaam ook perspectief om later dit jaar weer activiteiten te kunnen organiseren en … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet