Nieuwsbrief Het Brandpunt
15 april 2021

afb. katjes

Komende vieringen Het Brandpunt

Zondag 18 april 10.45 uur
Viering met dr.Geurt Roffel

Zondag 25 april 10.45 uur
Viering met pw Josephine van Pampus

Zondag 2 mei 10.45 uur
Tafelviering met Martin Snaterse

Zondag 9 mei 10.45 uur
Viering met pw Josephine van PampusCollecte 18 april

Collecte voor kerkenwerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het seniorenpastoraat betaald

Collecte voor de wereld
Het gemeenschapsproject “Ghana Vice Versa”. Met de collecte ondersteunen we financieel twee projecten. Het PAS-boerinnenproject In Noord-Ghana. De vrouwen verzamelen kariténoten en verwerken deze tot shea butter, een verzorgingsproduct. En het AMO programme. Zij maken kleurrijke en educatieve leermaterialen voor basisscholen. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden beter eigen maken.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering.
Reserveer op www.hetbrandpunt.net/viering
tot zaterdag 16.45 uur.
Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Bij de viering

Brandpunt_gebouw_small
Zondag werkt stagiaire Barbera Alblas mee in de viering. Zij loopt sinds begin dit jaar af en toe mee in het pastoraat en onderzoekt onder meer de manier waarop we verbinding onderhouden via de app in deze tijd van preventiemaatregelen. Ze is tweedejaars HBO geestelijk begeleider aan Fontys. In de viering verzorgt ze de voorbeden en ze maakte deel uit van de voorbereidingsgroep. Op het rooster staan een visioen van verbondenheid van Micha (4:1-5) en een intens gesprek van Petrus met Jezus, na diens opstanding (Johannes 21:15-25). We dachten na over hoe we ons Jezus, na zijn opstanding sprekend met Petrus, moesten voorstellen.
Heel fijn is het dat Marijke van Leerzem weer op vleugel speelt, de eerste keer sinds ze corona kreeg. Carla van der Heijden speelt viool, Sjoeke, Marion, Frank en Ytzen zingen en met de Kinderwoorddienst volgt Sjoeke dezelfde thematiek als die we in de voorbereidingsgroep bespraken.
Heel graag tot zondag, vanuit huis of in Het Brandpunt meevierend,
Geurt

Petrus, heb je mij lief?

Petrus, heb je mij lief?
Ook in het Brandhout Café staat zondag de lezing centraal waarin Jezus zijn aandacht richt op het vermogen van Petrus om lief te hebben; niet op zijn falen. En omdát hij liefheeft, krijgt Petrus zijn plek terug. Jezus vraagt hém nota bene te zorgen voor de eerste christelijke gemeente.
Met onder andere een ‘rad van avontuur’ verkennen we in dit Café hoe we de opstanding en de verschijningen van Jezus zien. En een flinke stapel kranten van deze week helpt bij de check of ‘verloochenen’ een woord van toen of ook van nú is.
We starten aanstaande zondag weer om 10.45 uur in zaal 3,
Johan | Roland

Een nieuwe toekomst

Een nieuwe toekomst
Geurt en Het Brandpunt gaan een nieuwe toekomst in Afgelopen zondag 11 april maakte Geurt in de viering bekend dat hij een ook voor hem onverwachte stap in de toekomst gaat zetten. Geurt vertelt daarin eerst zelf wat hij daarvan verwacht. Daarna zal we vanuit de OWR een eerste doorkijk geven hoe wij denken verder te gaan met elkaar. Bij …Meer lezen

Steun Ghanese boerinnen

Mevrouw Tidow
Steun Ghanese boerinnen met een gift of een aankoop
Tijdens de viering van komende zondag wordt weer geld ingezameld voor het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. In dit bericht lees je over actuele ontwikkelingen rond het kariténotenproject, één van de twee gesteunde projecten. Het AMO Programme is het andere project. Afrikaanse vrouwen werken met sheanoten
Bijna 2 miljard sheabomen (ook wel …. Meer lezen

Herdenking bevrijding kamp Amersfoort

Herdenking bevrijding kamp Amersfoort
Op 19 april 2021 is het 76 jaar geleden dat de leiding van Kamp Amersfoort werd overgedragen aan het Rode Kruis, in de persoon van Loes van Overeem. Kamp Amersfoort was vanaf dat moment drie weken lang een bevrijde enclave in bezet gebied. Op 7 mei 1945 vond de werkelijke bevrijding plaats. Kamp Amersfoort … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet