Nieuwsbrief Het Brandpunt
6 mei 2021

Hemelvaart

Komende vieringen Het Brandpunt

Zondag 9 mei 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag, Dauwtrappen gaat niet door.
Zie verderop.

Zondag 16 mei 10.45 uur
Viering met Erik Idema

Zondag 23 mei 10.45 uur, Pinksteren
Viering met de pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel, m.m.v. de Cantorij

Zondag 30 mei 10.45 uur, doopviering
Viering met ds. Geurt Roffel en diaken Frank Sieraal

Collecte 9 mei

Collecte voor kerkenwerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het tienerwerk betaald

Collecte voor de wereld
SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. De vrijwilligers volgen een opleiding om mensen met schuld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Volgens het Nibud heeft 1 op de 5 Nederlanders financiële problemen. Door de inzet van maatjes willen we bereiken dat meer mensen uit de financiële problemen komen.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering.
Reserveer op www.hetbrandpunt.net/viering
tot zaterdag 16.45 uur.
Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Chaos tot mensenland

Chaos tot mensenland
Chaos tot mensenland, viering 9 mei
Wat kan leven soms toch een chaos zijn. Net zo’n kluwen van wol met knopen en klitten en je geen idee meer hebt hoe je al die draadjes kan ontwarren. Laat staan dat je de draadjes weer kan verbinden met elkaar. En toch is dat ontwarren letterlijk van levensbelang. We lezen zondag uit Jesaja, …. Meer lezen

Toelichting bij de Acclamatie

Toelichting bij de Acclamatie
in de viering van zondag 9 mei
Afgelopen zomer heeft Esther een aantal dinsdagavonden besteed aan het oefenen met de voorzangers van de komende viering en het schrijven van nieuwe liederen. De volgende Acclamatie is daaruit ontstaan:
Als ik mij door jou laat dragen komt jouw kracht hier aan het licht, Zo zijn wij elkaar tot zegen, zo krijgt God een gezicht. …. Meer lezen

Actie Vakantiegeld Delen 2021

Actie Vakantiegeld Delen 2021
De actie “Vakantiegeld Delen” is weer van start gegaan.
Al voor de 18e keer wordt de actie georganiseerd door de diaconieën van de protestantse kerken in nauwe samenwerking met veel andere kerken en organisaties. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen komen. Sinds …. Meer lezen

Dauwtrappen niet met Hemelvaart

Dauwtrappen niet met Hemelvaart
Het leek zo’n mooi idee: eindelijk elkaar weer eens ontmoeten in de vroege ochtend voor mooie gesprekken tijdens een wandeling of fietstocht door Amersfoort Noord. Maar tegen alle hoop in mogen we nog steeds niet met kleine groepjes op pad, en daarmee schieten we het doel van de ontmoeting voorbij.
Met spijt hebben we besloten om het dauwtrappen met Hemelvaart …. Meer lezen

Ramen gezocht voor de Vlammenjacht

Ramen gezocht voor de Vlammenjacht
Tussen de zondag na Hemelvaart en Pinksteren kunnen kinderen weer gaan zoeken naar vlammen voor de ramen. En hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het voor de kinderen wordt! Hoe werkt het? We vragen zoveel mogelijk mensen om een grote kleurige vlam, van papier, stof, crêpe of wat dan ook te maken. Hang die vlam goed zichtbaar voor een raam. …. Meer lezen

Eigentijdse Pinksternoveen 2021

Eigentijdse Pinksternoveen 2021
Diverse voorgangers van PKN en OLVA hebben dit jaar weer een boekje gemaakt met 9 eigentijdse teksten en gebeden voor de Pinksternoveen. Het boekje is bedoeld om je de negen ‘verweesde’ dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het leven. Bij het boekje hoort een kaars die negen dagen lang …. Meer lezen

Koester gemengde kerkgemeenschappen

Koester gemengde kerkgemeenschappen
Koester gemengde kerkgemeenschappen; reactie Fokke Wouda
In diverse media en platforms is de afgelopen week aandacht besteed aan het besluit van de parochie om de oecumenische samenwerking met Het Brandpunt op te zeggen.
Fokke Wouda, promovendus oecumenische theologie aan Tilburg University, schreef afgelopen maandag een reactie op het interview dat eerder op 27 april in het Nederlands Dagblad verscheen.

Bij uitzondering heeft het Nederlands Dagblad toestemming verleend om
de reactie van Fokke Wouda integraal over te mogen nemen, waarvoor dank!
Een lezenswaardig stuk!

Oecumenisch Brandpunt gaat door

Oecumenisch Brandpunt gaat door
Uit de OWR: Een spiegel van reacties, hoop en wilskracht van onze geloofsgemeenschap.
De OWR meent dat door het buitengewone karakter van de bijeenkomst het goed is het informele gespreksverslag vrijwel integraal te publiceren.
Hiermee hopen we blijk te geven van wat er zoal leeft in het Brandpuntbestuur en indirect in onze geloofsgemeenschap. Hubert opent met de Nederlandse vertaling van het gebed … Meer lezen

Gezocht: creatieve meedenkers

Gezocht: creatieve meedenkers
over een nieuwe duurzame organisatie van onze kerken
De kerk is volop in beweging. Dat is al vele decennia zo, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Telkens zoekt de kerk in haar tijd naar een weg om het evangelie te verkondigen.
Zoekende om troost te bieden aan hen die het nodig hebben en om het geluk …. Meer lezen

Pensionering Hanneke Goumare

Pensionering Hanneke Goumare
Per 17 mei a.s. gaat Hanneke met een welverdiend pensioen.
Zij is al sinds november 2009 het vertrouwde gezicht op het Kerkelijk Bureau. Mensen uit de verschillende wijken weten haar ook te vinden met allerlei vragen. Hanneke heeft aangegeven dat ze graag nog gedeeltelijk wil doorwerken na haar pensionering. Binnen het CvK is hierop positief gereageerd. We zijn met elkaar …. Meer lezen

Vakantie Geurt Roffel

Het Hemelvaartsweekend (12 tot en met 16 mei) ben ik afwezig vanwege vakantie.
Voor pastorale vragen zijn de mensen van de overleggroep pastoraat beschikbaar
Janna Specken tel: 4556398 of mobiel 06-20648412 (ook app)
Dolly de Vries tel: 4561705, of per mail: devriesdolly@gmail.com).
Mocht het nodig zijn, dan is in overleg Anna Walsma beschikbaar als vervanger, tel: 06-23973284 (ook app).
Geurt

Assistentie gezocht voor musical Kaïn

Assistentie gezocht voor musical Kaïn
Het is de bedoeling om na de zomervakantie 2021 in Amersfoort-Noord/ Hoogland te gaan starten met de musical Kaïn. Er is een productieteam dat hierin het voortouw neemt. Dit team van vijf personen kan per direct goed assistentie gebruiken. Waar gaat het om? Assistentie bij communicatie. Er is een deskundig advies gewenst hoe we de communicatie voor de musical kunnen opzetten. … Meer lezen

Attentie voor eindexamenkandidaten

Examen
Binnenkort start op de middelbare scholen het centraal schriftelijke eindexamen. Dat is altijd al een spannende periode, maar vanwege de coronamaatregelen is het voor velen een extra zwaar schooljaar geweest. Er waren minder contacten mogelijk, met school, maar ook met vrienden en sportclubs. En het is lastig om een vervolgopleiding te kiezen als je niet naar ... Meer lezen

Vrouwevaert 2021

Vrouwevaert
Traditiegetrouw zou op de eerste zaterdag ná Hemelvaart zaterdag 15 mei de Vrouwevaertviering en de pelgrimstocht rond de grachten van onze binnenstad plaatsvinden. Helaas laten de COVID-19 protocollen dat ook dit jaar nog niet toe. In plaats daarvan wordt u uitgenodigd om zelf een kaarsje op te steken bij Maria in de dagkapel van de Sint Franciscus Xaveriuskerk en … Meer lezen

Zingen is tweemaal bidden. Jubelt het uit met Pinksteren!

Zingen is tweemaal bidden. Jubelt het uit met Pinksteren!
Met Pasen hoorden we het prachtige lied 'Die de aarde boetseerde', gezongen door de cantorij. Omdat er geen beeld bij was, heeft u waarschijnlijk niet doorgehad dat dit door meerdere mensen van de cantorij werd gezongen met muzikale ondersteuning van Esther en Kees. In het Lopend Vuur vond u onder de QR-code het lied 'Zingt voor de Ene', een lied … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet