Nieuwsbrief Het Brandpunt
13 mei 2021

Hemelvaart

Komende vieringen Het Brandpunt

Zondag 16 mei 10.45 uur
Viering met Erik Idema

Zondag 23 mei 10.45 uur, Pinksteren
Viering met de pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel, m.m.v. de Cantorij

Zondag 30 mei 10.45 uur, doopviering
Viering met ds. Geurt Roffel en diaken Frank Sieraal

Collecte 16 mei

Collecte voor kerkenwerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de liturgische kosten betaald

Collecte voor de wereld
De insteek van de actie Vakantiegeld Delen is een gedeelte van je vakantiegeld doneren om daardoor een vakantie of uitje mogelijk te maken voor gezinnen die door financiële problemen niet op vakantie kunnen.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering.
Reserveer op www.hetbrandpunt.net/viering
tot zaterdag 16.45 uur.
Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Bij de viering

Bij de viering
Op zondag 16 mei mag ik voorgaan in het Brandpunt. Ik ben al een paar keer eerder bij jullie te gast geweest en kijk ernaar uit om er weer te zijn. Mijn naam is Erik Idema, ik ben theoloog en werk als uitgever bij Kwintessens. Daar maken we o.a. de methode Kind op Zondag, die in veel kerken gebruikt wordt …Meer lezen

Koffie na de viering

Koffie na de viering
Zoals u misschien gehoord hebt of gemerkt hebt als u de afgelopen twee weken de viering bezocht was er de afgelopen twee weken mogelijkheid tot koffiedrinken na de viering. Vanwege de roerige tijd waarin we ons als geloofsgemeenschap bevinden heeft het Coronateam besloten om dit tijdelijk een aantal weken mogelijk te maken zodat we elkaar na de viering toch even …Meer lezen

Resultaat Actie kerkbalans 2021

Resultaat Actie kerkbalans 2021
Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik allereerst graag alle vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar zich weer met groot enthousiasme hebben ingezet om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. Graag wil ik ze eens bij naam noemen, Jaap (redacteur), Roland (creatie en productie), Kars (digitaal), de wijkcoördinatoren (Bert, Henny, Ton, Durk en Jeannette) en de ca 100 lopers, de mensen van …Meer lezen

Vacature godsdienstig vormingsonderwijs

Vacature godsdienstig vormingsonderwijs
Omdat ik uit Amersfoort vertrek, komt er ook een einde aan mijn inzet voor het godsdienstig vormingsonderwijs op de plaatselijke openbare scholen. Dat is een vak apart, waar ik in mijn vorige gemeente mee kennismaakte. De lessen zijn informatief, leerlingen vormen zich ervaringsgericht en vanuit de persoonlijke betrokkenheid van een docent een beeld van diens godsdienst. Docenten die zelf behoren …Meer lezen

Actie Vakantiegeld Delen 2021

Actie Vakantiegeld Delen 2021
De actie “Vakantiegeld Delen” is weer van start gegaan.
Al voor de 18e keer wordt de actie georganiseerd door de diaconieën van de protestantse kerken in nauwe samenwerking met veel andere kerken en organisaties. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen komen. Sinds …. Meer lezen

Ramen gezocht voor de Vlammenjacht

Ramen gezocht voor de Vlammenjacht
Tussen de zondag na Hemelvaart en Pinksteren kunnen kinderen weer gaan zoeken naar vlammen voor de ramen. En hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het voor de kinderen wordt! Hoe werkt het? We vragen zoveel mogelijk mensen om een grote kleurige vlam, van papier, stof, crêpe of wat dan ook te maken. Hang die vlam goed zichtbaar voor een raam. …. Meer lezen

Eigentijdse Pinksternoveen 2021

Eigentijdse Pinksternoveen 2021
Diverse voorgangers van PKN en OLVA hebben dit jaar weer een boekje gemaakt met 9 eigentijdse teksten en gebeden voor de Pinksternoveen. Het boekje is bedoeld om je de negen ‘verweesde’ dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het leven. Bij het boekje hoort een kaars die negen dagen lang …. Meer lezen

Samen verder

handenfoto cover beleidsplan jaarverslagen

Geef me je hand, hou me vast en jij, pak de hand van een ander.
Hou elkaar vast, voel mekaar, corona doet er even niet toe, luister…..
Luister naar elkaar, naar goede en slechte tijding, help elkaar en werk samen.
Verbonden in leven en geloof, verbonden in God die zelf mensen verbindt.
Keer je om naar elkaar, kijk mekaar in de ogen, samen zijn we sterk !
Samen sterk kunnen we bergen verzetten, kerk zijn met elkaar en blij zijn.
Muziek ervaren en samen bidden om kracht en met nieuw lef de wereld in.
Geef me je hand, hou me vast en jij, pak de hand van een ander!

Dick van der Niet

Koester gemengde kerkgemeenschappen

Koester gemengde kerkgemeenschappen
Koester gemengde kerkgemeenschappen; reactie Fokke Wouda
In diverse media en platforms is de afgelopen week aandacht besteed aan het besluit van de parochie om de oecumenische samenwerking met Het Brandpunt op te zeggen.
Fokke Wouda, promovendus oecumenische theologie aan Tilburg University, schreef afgelopen maandag een reactie op het interview dat eerder op 27 april in het Nederlands Dagblad verscheen.

Bij uitzondering heeft het Nederlands Dagblad toestemming verleend om
de reactie van Fokke Wouda integraal over te mogen nemen, waarvoor dank!
Een lezenswaardig stuk!

Oecumenisch Brandpunt gaat door

Oecumenisch Brandpunt gaat door
Uit de OWR: Een spiegel van reacties, hoop en wilskracht van onze geloofsgemeenschap.
De OWR meent dat door het buitengewone karakter van de bijeenkomst het goed is het informele gespreksverslag vrijwel integraal te publiceren.
Hiermee hopen we blijk te geven van wat er zoal leeft in het Brandpuntbestuur en indirect in onze geloofsgemeenschap. Hubert opent met de Nederlandse vertaling van het gebed … Meer lezen

Gezocht: creatieve meedenkers

Gezocht: creatieve meedenkers
Over een nieuwe duurzame organisatie van onze kerken
De kerk is volop in beweging. Dat is al vele decennia zo, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Telkens zoekt de kerk in haar tijd naar een weg om het evangelie te verkondigen.
Zoekende om troost te bieden aan hen die het nodig hebben en om het geluk …. Meer lezen

Assistentie gezocht voor musical Kaïn

Assistentie gezocht voor musical Kaïn
Het is de bedoeling om na de zomervakantie 2021 in Amersfoort-Noord/ Hoogland te gaan starten met de musical Kaïn. Er is een productieteam dat hierin het voortouw neemt. Dit team van vijf personen kan per direct goed assistentie gebruiken. Waar gaat het om? Assistentie bij communicatie. Er is een deskundig advies gewenst hoe we de communicatie voor de musical kunnen opzetten. … Meer lezen

Zingen is tweemaal bidden. Jubelt het uit met Pinksteren!

Zingen is tweemaal bidden. Jubelt het uit met Pinksteren!
Met Pasen hoorden we het prachtige lied 'Die de aarde boetseerde', gezongen door de cantorij. Omdat er geen beeld bij was, heeft u waarschijnlijk niet doorgehad dat dit door meerdere mensen van de cantorij werd gezongen met muzikale ondersteuning van Esther en Kees. In het Lopend Vuur vond u onder de QR-code het lied 'Zingt voor de Ene', een lied … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet