Nieuwsbrief Het Brandpunt
20 mei 2021

Hemelvaart

Komende vieringen Het Brandpunt

zondag 23 mei 10.45 uur, Pinksteren
Viering met de pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel, m.m.v. de Cantorij

zondag 30 mei 10.45 uur, Doopviering
Viering met dr. Geurt Roffel en diaken Frank Sieraal

zondag 6 juni 10.45 uur
Viering met ds. Martin Snaterse

zondag 13 juni 10.45 uur, Overstapviering
Viering met pastor Josephine van Pampus

Collecte 23 mei

Collecte voor kerkenwerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de cantorij en koren betaald

Collecte voor de wereld
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering. Dat kan hier tot zaterdags 16.45 uur. Heeft u daarbij hulp nodig? Bel dan 06 28 229 784.

Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Bij de Pinksterviering

Pinksteren
Creativiteit in woord, muziek en beeld, is de rode draad in de Pinksterviering. De Cantorij is present via verrassende opnames. Onder meer het lied ‘Zingt voor de Eeuwige’ is ingezongen en ingespeeld door de cantorij en andere enthousiaste Brandpuntgangers. Dit lied was al te horen via Lopend Vuur, maar klinkt nu in volle bezetting: warm en bevlogen. … Meer lezen

Pinksteren in de KWD

kdw_kring
Op zondag 23 mei vieren we ook in de Kinder Woord Dienst het Pinksterfeest. Het verhaal van Jezus is niet klaar, het begint juist, er waait een ‘frisse’ wind, het is feest. Zo mooi dat mensen elkaar begrijpen en samen verder willen om het verhaal van Jezus aan iedereen die het horen wil te vertellen. Hier heb je het verhaal op papier (voor verschillende leeftijden). Maar we hebben ook een geluidsfragment waarin het verhaal wordt voorgelezen. En een slinger/puzzel. Meer lezen

Vlammenjacht

Vlammenjacht
Tot maandag 24 mei kun je in de wijk nog op Vlammenjacht. De straten waar je vlammen kunt spotten zijn: Palladiostraat, Hof der Gedachten, Berninistraat, De Staetekamer, Erasmusstraat, Bombardonstraat, Le Corbusierstraat, Fagotpad, Aristotelesstraat , Waterlelie, ... Meer lezen

Vacature godsdienstig vormingsonderwijs

Vacature godsdienstig vormingsonderwijs
Omdat ik uit Amersfoort vertrek, komt er ook een einde aan mijn inzet voor het godsdienstig vormingsonderwijs op de plaatselijke openbare scholen. Dat is een vak apart, waar ik in mijn vorige gemeente mee kennismaakte. De lessen zijn informatief, leerlingen vormen zich ervaringsgericht en vanuit de persoonlijke betrokkenheid van een docent een beeld van diens godsdienst. Meer lezen

Actie Vakantiegeld Delen 2021

Actie Vakantiegeld Delen 2021
De actie 'Vakantiegeld Delen' is onlangs weer van start gegaan. Voor de 18e keer al weer. De actie wordt georganiseerd door de diaconieën van de protestantse kerken i.s.m. met veel andere kerken en organisaties. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen komen. …. Meer lezen

Gezocht: creatieve meedenkers

Gezocht: creatieve meedenkers
Er worden creatieve meedenkers gezocht die gaan nadenken over een nieuwe duurzame organisatie van onze kerken. De kerk is volop in beweging. Dat is al vele decennia zo, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Telkens zoekt de kerk in haar tijd naar een weg om het evangelie te verkondigen. Zoekende om troost te bieden aan hen die het nodig … Meer lezen

Assistentie gezocht voor musical Kaïn

Assistentie gezocht voor musical Kaïn
Het is de bedoeling om na de zomervakantie 2021 in Amersfoort-Noord/ Hoogland te gaan starten met de musical Kaïn. Er is een productieteam dat hierin het voortouw neemt. Dit team van vijf personen kan per direct goed assistentie gebruiken. Waar gaat het om? Assistentie bij communicatie. Er is een deskundig advies gewenst hoe we de communicatie voor de musical kunnen opzetten. … Meer lezen

Activiteiten De Ontmoeting

Activiteitenagenda De Ontmoeting
Ga voor een actueel overzicht van alle activiteiten van Inloophuis De Ontmoeting naar deze website. De Ontmoeting is weliswaar geopend, maar niet alle activiteiten mogen al doorgang vinden.
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet