Nieuwsbrief Het Brandpunt
27 mei 2021

Hemelvaart

Komende vieringen Het Brandpunt

zondag 30 mei 10.45 uur, Doopviering
Viering met dr. Geurt Roffel en
diaken Frank Sieraal

zondag 6 juni 10.45 uur
Viering met ds. Rolinka Klein Kranenburg

zondag 13 juni 10.45 uur, Overstapviering
Viering met pastor Josephine van Pampus

zondag 20 juni 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Komende viering De Herberg

zondag 6 juni, 11.00 uur
Viering met ds. Anna Walsma

Collecte 30 mei

Collecte voor kerkenwerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de kosten voor de kinderwoorddienst betaald.

Collecte voor de wereld
KiA Noodhulp Libanon/Jordanië. Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering. Dat kan hier tot zaterdags 16.45 uur. Heeft u daarbij hulp nodig? Bel dan 06 28 229 784.

Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Bij de viering

dopen1
Zondag vieren we een oecumenische doopviering met twee dopelingen. Sem en Nils worden gedoopt. Sem is zoon van Sanne en Johan Kruize-Smouter. Nils is de zoon van Edwin en Sandra Teeuw-Scheer, en de broer van Sven. Sven is in 2017 in Het Brandpunt gedoopt. In de viering klinkt de spiritualiteit van de ouders door. Bewust kiezen zij alle vier voor de oecumene en de oecumenische spiritualiteit, met in de viering liederen van Taizé, Iona, en onder meer ‘Soms breekt uw licht’ en ‘Kom, Schepper Geest’. Het thema dat de Bijbelteksten te midden daarvan te overdenken geven, is hoe je je leven gericht houdt op de waarde van het geloof en die doorgeeft. We lezen uit Deuteronomium 6:17-25 en Johannes 3:1-16. Als je de viering van huis uit meebeleeft en een wens voor de doopouders appt, geven we die aan hen door.
Graag tot zondag, online of in Het Brandpunt meevierend,
Frank en Geurt

Tijd van afscheid

Tijd van afscheid
Inmiddels komt mijn afscheid van Het Brandpunt dichterbij. Dat voelt nog onwennig, we trekken zo verbonden samen op en er gebeurt op dit moment zoveel dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat over drie weken mijn afscheidsviering al staat gepland. Toch is het zo. Op 20 juni vindt mijn afscheidsviering plaats, waaraan op dit moment door allerlei mensen wordt gewerkt.
Het hele overzicht heb ik niet, al weet ik wel van de hoofdlijn van de viering. Van Josephine hoor ik dat er nog ‘verrassingen’ zijn. De viering is een gewone zondagmorgenviering, die begint om 10.45u.

De week na mijn afscheidsviering werk ik nog voor Het Brandpunt. Ik verwacht dan bezig en bereikbaar te zijn voor afrondende werkzaamheden. Na die week, vanaf 28 juni, zal ik me dan richten op mijn intredediensten en begin in Kamerik en Harmelen.

Geurt

Berichten van overlijden

Jan Barends
Op maandag 24 mei jl. is de heer Jan Barends overleden. De rouwkaart vindt u hier.
De dankdienst op dinsdag 1 juni is te beluisteren via deze link.
dhr Barends
Elone Hellemans
Gisterenmorgen om 10u overleed Elone Hellemans (91) in het bijzijn van haar naasten. Haar uitvaart vindt plaats op woensdag 2 juni, de dankdienst voor haar leven begint om 11.15u. in Het Brandpunt. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats in Warnsveld. De dankdienst is vanwege de preventiemaatregelen alleen toegankelijk voor mensen die daarvoor zijn uitgenodigd. Het is mogelijk om van huis uit mee verbonden te zijn via een stream. Wie daarvoor de link wil ontvangen, kan die opvragen bij Annette Verbruggen van AVA-uitvaartzorg, via info@avauitvaartzorg.nl
Mw Hellemans (1)

Stage-ervaring in Het Brandpunt

Stage-ervaring in Het Brandpunt
Vanaf december 2020 heb ik stagegelopen binnen Het Brandpunt. Ik liep deze stage vanuit mijn opleiding theologie aan de Hogeschool Fontys in Utrecht. Sommige van jullie hebben me gezien of gesproken en voor anderen ben ik, door coronapandemie, vrij onzichtbaar geweest. Binnen het Het Brandpunt heb ik een klein onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van WhatsApp rondom de gehouden vieringen, …

Meer lezen

Laatste Herbergviering op 6 juni a.s.

Laatste Herbergviering op 6 juni a.s.
Na 18 jaar stoppen de oecumenische vieringen in ontmoetingscentrum De Herberg. Het zijn mooie jaren geweest waarin met veel inzet en enthousiasme het samen vieren en geloven werd vormgegeven. Pionieren in optima forma, dat was wat er in De Herberg gebeurde. Veel nieuwe inwoners van Nieuwland vonden er een huis voor hun ziel.Maar een herberg is een plaats waar passanten …

Meer lezen

Woensdag-loopje

Woensdag-loopje
De kans elkaar toevallig te ontmoeten bij Jumbo, wasstraat of bibliotheek is nog steeds zowat even groot dan dat we elkaar spreken bij een Brandpunt-activiteit. Een, korte, doordeweekse ochtendwandeling brengt ons weer wat meer bij elkaar. Loop je gezellig mee? Iedere woensdagochtend starten we 07.30u bij Het Brandpunt. We beginnen met de dagtekst uit het leesrooster van Taizé en lopen -met inachtneming van de actuele mogelijkheden- een ommetje door wijk & park. Uiterlijk 08.30u zijn we weer terug. Tot woensdag! :)
Vragen of suggesties over deze loopjes? Mail svp even met Roland: creatie@rolandmeeuwsen.nl Aanmelden is niet nodig.

Zomerpakkettenactie

Zomerpakkettenactie
Beste gemeenteleden, Dit jaar organiseert  Stichting Present Amersfoort/Soest/Leusden wederom de zomerpakkettenactie. Het zomerpakket is een pakket dat wordt samengesteld door jezelf/je gezin en is bedoeld voor een gezin dat het financieel niet breed heeft. Tot 11 juni 2021 kan je je hiervoor opgeven. Na opgave krijg je informatie over de inhoud van het pakket en samenstelling van het gezin. Deze informatie …

Meer lezen

Geurt in de Hoofdrol

Geurt in de Hoofdrol
Zaterdagavond 19 juni zwaaien we Geurt uit. Wat de plannen zijn en wat jouw bijdrage daar aan kan zijn vertellen wij je graag! Zet 19 juni alvast in je agenda! Zondag 20 juni is de laatste viering van Geurt. Programma Het afscheid van Geurt hebben we als thema Geurt in de hoofdrol gegeven. Misschien ken je het televisie programma nog wel. Er komen …

Meer lezen

Vakantie Geurt

Van zondagmiddag 30 mei tot dinsdag 8 juni ben ik afwezig vanwege vakantie. Voor pastorale vragen zijn de mensen van de overleggroep pastoraat beschikbaar, via Janna Specken (033 455 63 98, 06 206 484 12 (ook app)) en Dolly de Vries (033 456 17 05, devriesdolly@gmail.com). Mocht het nodig zijn, dan is in overleg Anna Walsma beschikbaar als vervanger (06 239 73 284 (ook app)).
Geurt

OLVvA-breed UITVAARTKOOR

OLVvA-breed UITVAARTKOOR
 startbijeenkomst 12 juni Vind je het belangrijk dat er in alle kerken van onze parochie mooie koormuziek klinkt tijdens een uitvaart meld je dan aan voor de startbijeenkomst van het OLVvA uitvaartkoor (in oprichting). Het is een al lang bestaande wens van met name voorgangers bij uitvaarten, om te komen tot een kwalitatief goed, breed gedragen, groot uitvaartkoor, inzetbaar voor …

Meer lezen

Actie Vakantiegeld Delen 2021

Actie Vakantiegeld Delen 2021
De actie 'Vakantiegeld Delen' is onlangs weer van start gegaan. Voor de 18e keer al weer. De actie wordt georganiseerd door de diaconieën van de protestantse kerken i.s.m. met veel andere kerken en organisaties. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen komen. …. Meer lezen

Activiteiten De Ontmoeting

Activiteitenagenda De Ontmoeting
Ga voor een actueel overzicht van alle activiteiten van Inloophuis De Ontmoeting naar deze website. De Ontmoeting is weliswaar geopend, maar niet alle activiteiten mogen al doorgang vinden.
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet