Nieuwsbrief Het Brandpunt
3 juni 2021

Nieuw begin small

Komende vieringen Het Brandpun

zondag 6 juni 10.45 uur
Viering met ds. Rolinka Klein Kranenburg

zondag 13 juni 10.45 uur, Overstapviering
Viering met pastor Josephine van Pampus

zondag 20 juni 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Laatste viering De Herberg

zondag 6 juni, 11.00 uur
Viering met ds. Anna Walsma

Collecte 6 juni

Collecte voor kerkenwerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de muzikale medewerking aan de vieringen betaald

Collecte voor de wereld
Eénmalige of tijdelijke financiële steun door Diaconie of Caritas. Ook in onze wijken is stille armoede en komen mensen in financiële problemen.
Let op!
De vieringen in Het Brandpunt zijn alleen bij te wonen via een reservering. Dat kan hier tot zaterdags 16.45 uur. Heeft u daarbij hulp nodig? Bel dan 06 28 229 784.

Of vier mee via de livestreams en kies daar voor met beeld en/of geluid.

Klik hier voor de liturgie van de viering.
Let op : de liturgie voor de komende zondag wordt pas vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via "Collecte Brandpunt" op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app

Verruiming aantal bezoekers

Vanaf aanstaande zondag mogen er weer 50, wellicht 60 mensen in de kerkzaal van Het Brandpunt.
Dus reserveer gerust en op tijd een plek. U merkt vanzelf of dat lukt. U kunt reserveren vanaf de zondagmiddag ervoor tot zaterdag 16.45 uur. Medewerkers hoeven zich niet op te geven (partners wel).
Leen Vos, 06-28229784

KinderWoordDienst 6 juni

profeten
PROFETEN:
Wie zijn dat?
Wat doen ze?
Ken je de profeet Habakuk?
Was Johannes ook een profeet?
Kun jij een profeet zijn?

Daar gaan we het zondag over hebben in de KinderWoordDienst!
Groetjes, Ingrid Verhoeven

Nieuwe wegen

Nieuwe wegen
Op 6 juni is het zover: na 18 jaar stoppen de oecumenische vieringen in De Herberg.
We komen voor het laatst op deze wijze bij elkaar en sluiten de vieringen samen af. We hebben mooie jaren gehad waarin met veel inzet en enthousiasme het samen vieren en geloven werd vormgegeven. Pionieren in optima forma, dat was wat er in De …Meer lezen

Uitnodiging voor ontmoeting

Uitnodiging voor ontmoeting
Vanuit de OWR: Uitnodiging voor ontmoeting
We hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug. Door Corona stonden we letterlijk op afstand van elkaar. Gelukkig waren er vele spontane acties om toch met elkaar in contact te blijven. Toch durven we te kunnen stellen dat we elkaar heel erg gemist hebben. En net toen er licht in de Corona-tunnel leek te … Meer lezen

Bevestiging ambtsdrager AK

Bevestiging ambtsdrager AK
Bevestiging ambtsdrager Algemene Kerkenraad
De wijkkerkenraad doet u de verheugende mededeling dat op zondag 13 juni in De Inham de bevestiging plaats vindt van Ilse van Zeewijk Vink als ouderling. Zij vervuld de bijzondere opdracht als secretaris van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord.
In dezelfde dienst wordt aandacht besteed aan de verlenging van de ambtsperiode van Henk Veldhuis. Hij is voorzitter van de Algemene Kerkenraad.
Wij bieden u de gelegenheid om u lovend dan wel kritisch te uiten over deze inzegening.
Gertjan Noordstra,
secretaris WKR De Inham, secretaris@inham.net

Woensdag-loopje

Woensdag-loopje
De kans elkaar toevallig te ontmoeten bij Jumbo, wasstraat of bibliotheek is nog steeds zowat even groot dan dat we elkaar spreken bij een Brandpunt-activiteit. Een, korte, doordeweekse ochtendwandeling brengt ons weer wat meer bij elkaar. Loop je gezellig mee? Iedere woensdagochtend starten we 07.30 uur bij Het Brandpunt. We beginnen met de dagtekst uit het leesrooster van Taizé en lopen -met inachtneming van de actuele mogelijkheden- een ommetje door wijk & park. Uiterlijk 08.30 uur zijn we weer terug. Tot woensdag! :)
Afgelopen woensdag waren er vijf wandelaars, een gezellig loopje.

Vragen of suggesties over deze loopjes? Mail svp even met Roland: creatie@rolandmeeuwsen.nl Aanmelden is niet nodig.

Geurt in de Hoofdrol

Geurt in de Hoofdrol
Zaterdagavond 19 juni zwaaien we Geurt uit. Wat de plannen zijn en wat jouw bijdrage daar aan kan zijn vertellen wij je graag! Zet 19 juni alvast in je agenda! Zondag 20 juni is de laatste viering van Geurt. Programma Het afscheid van Geurt hebben we als thema Geurt in de hoofdrol gegeven. Misschien ken je het televisie programma nog wel. Er komen … Meer lezen

Tijd van afscheid

Tijd van afscheid
Inmiddels komt mijn afscheid van Het Brandpunt dichterbij. Dat voelt nog onwennig, we trekken zo verbonden samen op en er gebeurt op dit moment zoveel dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat over drie weken mijn afscheidsviering al staat gepland. Toch is het zo.
Op 20 juni vindt mijn afscheidsviering plaats, waaraan op dit moment door allerlei mensen wordt gewerkt.
Het hele overzicht heb ik niet, al weet ik wel van de hoofdlijn van de viering. Van Josephine hoor ik dat er nog ‘verrassingen’ zijn.
De viering is een gewone zondagmorgenviering, die begint om 10.45 uur

De week na mijn afscheidsviering werk ik nog voor Het Brandpunt. Ik verwacht dan bezig en bereikbaar te zijn voor afrondende werkzaamheden. Na die week, vanaf 28 juni, zal ik me dan richten op mijn intredediensten en begin in Kamerik en Harmelen.
Geurt

Vakantie Geurt

Van zondagmiddag 30 mei tot dinsdag 8 juni ben ik afwezig vanwege vakantie. Voor pastorale vragen zijn de mensen van de overleggroep pastoraat beschikbaar, via Janna Specken (033 455 63 98, 06 206 484 12 (ook app)) en Dolly de Vries (033 456 17 05, devriesdolly@gmail.com). Mocht het nodig zijn, dan is in overleg Anna Walsma beschikbaar als vervanger (06 239 73 284 (ook app)).
Geurt

Actie Vakantiegeld Delen 2021

Actie Vakantiegeld Delen 2021
De actie 'Vakantiegeld Delen' is onlangs weer van start gegaan. Voor de 18e keer al weer. De actie wordt georganiseerd door de diaconieën van de protestantse kerken i.s.m. met veel andere kerken en organisaties. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen komen. …. Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet