Aanmelden Eerste Communie

Eerste Communie inschrijving gestart
Afgelopen week zijn de uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen die volgens de parochieadministratie in groep 4 van de basisschool zitten, en die dus mee kunnen doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In die brief leest u hoe u uw kind voor 1 december a.s. kunt aanmelden.

De Eerste Communievieringen zelf zijn in mei. De voorbereiding start al in december.

Heeft u geen brief ontvangen en wel een kind in groep 4 of hoger? Kijk dan op de site van www.katholiekamersfoort.nl
Daar vindt u bij de nieuwsberichten een bericht over de aanmelding, met een link naar de brief.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via  of 06-57541256
Edith Vos