Aanmelden volgende doopviering

Aanmelden doopviering 29 augustus

Op zondag 29 augustus  is er de mogelijkheid om te dopen. Als je de doop wilt aanvragen, neem dan contact op met het centraal secretariaat van de parochie, tel. 033 – 489 35 99.

De voorbereidingsavond voor de doopviering staat gepland op dinsdagavond 10 augustus a.s. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Anna Walsma (graag voor 15 juli)

A.D. Walsma
Ds. Rijperstraat 32
3815 XE Amersfoort
tel. 033-8892915 mobiel 06-23973284