Aanmelding voor het Vormsel 2019 gestart

Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 8 of de brugklas zitten aangemeld worden om mee te doen met de vormselvoorbereiding. De parochie heeft de kinderen persoonlijk aangeschreven in de eerste week van september. Het Vormsel vindt dit jaar plaats op 20 januari in de H.Kruiskerk.
Wie geen uitnodiging heeft ontvangen kan deze per e-mail opvragen.
De brief is ook te vinden op de website van katholiekamersfoort.nl, bij het bericht over de vormselvoorbereiding.
Wacht niet te lang met aanmelden! De startavond van de vormselvoorbereiding is al op 24 september.
Meld uw kind via e-mail daarom zo snel mogelijk aan met de in de brief gevraagde gegevens (deze staan op de tweede bladzijde).
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De Vormselwerkgroep