Aanmelding Vormsel

Aanmelding voor het Vormsel 2020 gestart

Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 8 of de brugklas zitten aangemeld worden om mee te doen met de vormselvoorbereiding. De parochie heeft de kinderen persoonlijk aangeschreven in de eerste week van september. Het Vormsel vindt dit jaar plaats op 19 januari in de H.Kruiskerk.

Wie geen uitnodiging heeft ontvangen kan deze opvragen bij  . De brief is ook te vinden op de website van katholiekamersfoort.nl, bij het bericht ‘Doe mee met de vormselvoorbereiding’. ( https://www.katholiekamersfoort.nl/vormselvoorbereiding/ )

Wacht niet te lang met aanmelden! De startavond van de vormselvoorbereiding is al op 23 september. Meld uw kind daarom zo snel mogelijk aan met de in de brief gevraagde gegevens (deze staan op de tweede bladzijde) via   Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De Vormselwerkgroep