Actie kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de toekomst van Het Brandpunt. Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 die op zaterdag 15 januari a.s. van start gaat en loopt tot 29 januari a.s. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen.

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis.

De komende dagen wordt voor de Actie Kerkbalans een brief en de bijbehorende kerkbalansbrochure van uw wijk bij u thuis bezorgd. Hierin leest u over de waarde van het kerkzijn en hoe u uw bijdrage kunt geven.
Er zijn meerder manieren:

Digitaal toezeggen PKN
Binnen PKN Hoogland/Amersfoort-Noord het mogelijk om uw toezegging digitaal te doen. Als uw emailadres bekend is in de ledenadministratie dan heeft u hier inmiddels een email over ontvangen. Als u mee wilt doen met digitaal toezeggen dan kunt u dat kenbaar maken door op de betreffende mail te reageren. De leden die meedoen met digitaal toezeggen ontvangen komende week naast de brief met de kerkbalansbrochure ook een email met een persoonlijke link. Via deze persoonlijke link komt u in het digitale toezeggingsformulier. Omdat de digitale toezegging niet opgehaald hoeft te worden, en vervolgens automatisch wordt verwerkt, bespaart dit veel tijd van vrijwilligers.

Digitaal toezeggen Katholiek Amersfoort
Klik en kijk hier voor de Kerkbalans van Katholiek Amersfoort

Toezeggen via het papieren formulier
Als u niet digitaal toezegt, dan ontvangt u gewoon komende week het papieren toezeggingsformulier en de bijbehorende kerkbalansbrochure. Het toezeggingsformulier kan dan via de bijgevoegde retourenvelop met antwoordnummer worden verstuurd naar Het Kerkelijk Bureau (Hamseweg 38, 3828 AE Hoogland) of daar worden afgegeven.

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerkgemeenschap ook in de toekomst een plek van betekenis.

Hubert Fermina, voorzitter Oecumenische wijkraad van Het Brandpunt
Harm Blaak, voorzitter College van Kerkrentmeesters