Actie Zonnestraal

/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AAMkADJkNmRiZTgyLTExNDMtNGVkZC04YjBkLTQzOGUxMWY5ZTNkOQBGAAAAAADE5jYejd%2FkQ6GlUX50F%2F%2BdBwCZ28CN%2BdioQoVNO%2BEhl05uAAAAAAEMAACZ28CN%2BdioQoVNO%2BEhl05uAACgWGFLAAABEgAQAG17yU9kh7RJhVIJTq87qVQ%3D&thumbnailType=2&owa=outlook.office365.com&scriptVer=2019070101.12&X-OWA-CANARY=ToxVxRBIRE-ZmmF5CU9G2rBp-asNBtcYFl7nJFyhgkDArLVsVeQoWvcuOMvWBZ1Na-he5luEXrg.&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjA2MDBGOUY2NzQ2MjA3MzdFNzM0MDRFMjg3QzQ1QTgxOENCN0NFQjgiLCJ4NXQiOiJCZ0Q1OW5SaUJ6Zm5OQVRpaDhSYWdZeTN6cmciLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YURvd25sb2FkQDZkYzJkNTRhLWY1OWYtNDBiNi1iM2Q0LWE4YjZiNDRjZTJiOCIsImFwcGN0eCI6IntcIm1zZXhjaHByb3RcIjpcIm93YVwiLFwicHJpbWFyeXNpZFwiOlwiUy0xLTUtMjEtMzY5NTMzNDE5NC0xNDY0NDg1NTMzLTE0MzA3Mjg0ODEtNTAxMzM3M1wiLFwicHVpZFwiOlwiMTE1MzgwMTExNDcwNzAyMDM0OVwiLFwib2lkXCI6XCIxZDk0MThkMS0zOWFiLTRkMTItOTRmOC1mMjQ5YWU4NTNiZWFcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwifSIsIm5iZiI6MTU2Mjg1NTg0MywiZXhwIjoxNTYyODU2NDQzLCJpc3MiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBANmRjMmQ1NGEtZjU5Zi00MGI2LWIzZDQtYThiNmI0NGNlMmI4IiwiYXVkIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwL2F0dGFjaG1lbnRzLm9mZmljZS5uZXRANmRjMmQ1NGEtZjU5Zi00MGI2LWIzZDQtYThiNmI0NGNlMmI4In0.fxSj8EdmRMPDfhMR6eDT-OtkI4RWSghgfcNvDrXjfOrKEGlBM0VqRehsYRlwFlVMwQ29A8mDO7OC4HiT575g23Q7gvUmcm3By0boPukOwaIez4Gp6CY_-7CAb-p9B9XPQivEwQZ0vFL9zpU9nLRpHPAFb1Axs6f38cG0K9jwsooNYgVH399ISSTps00RMmiW1uZoliTmm159JKyvuiqrLIEFUuEVjGCBbXqZpxksXYbGnLuEg4VVf8WG9TEiVHeJT53TjUi-iml6_bMoi8jEv1j7aFBuVAeytwMDZ9VYiHwxvcRdoP1l_oLlk1BRMIh4cwnO45FWEtNxn3HnAwYoqg&animation=true" width="372" height="261">

Afgelopen jaar heeft de Geref. Kerk Vrijgemaakt Emiclaer een zomeractie gehouden, die bij hen in zeer goede aarde is gevallen. Dit jaar hebben zij ons uitgenodigd om met hen mee te doen en vanuit het Brandpunt en de Inham hebben we hier positief op gereageerd. We hebben de zomeractie omgedoopt tot actie Zonnestraal.
Wat houdt de actie Zonnestraal in?
Binnenkort gaan er velen van ons weer op vakantie, heerlijk genieten van een andere omgeving, ander eten, even niets moeten. Er zijn echter ook mensen die achterblijven, niet op vakantie kunnen of willen. Voor hen duurt de vakantieperiode soms lang. Met de actie Zonnestraal willen we iedereen uitnodigen om eens om zich heen te kijken, in de kerk en/of in de buurt. Kent u iemand, voor wie de vakantieperiode lang duurt, die wellicht zelfs opziet tegen de lange zomer. Wilt u hem of haar dan eens uitnodigen om samen met u gezellig een terrasje te pakken of wat lekkers in huis te halen.
U krijgt daarvoor komende zondag een bon uitgereikt ter waarde van 10 Euro, waarmee u bij één van de aangegeven adressen, samen een kopje koffie of thee met wat lekkers of een glaasje fris, bier of wijn met een klein hapje kunt gebruiken of wat gebakjes kunt halen. Bij het besteden van de bon vragen we u uw naam op de bon te noteren. De bonnen liggen de komende weken ook nog in de kerk.
Zo hopen we dat iedereen kan genieten van een heerlijke zomer.
Namens de diaconie wensen wij u allen een fijne zomer.