Activiteiten De Ontmoeting

Zoals gebruikelijk heeft Inloophuis De Ontmoeting weer zoveel onderwerpen op haar agenda staan dat het te veel is dat hier allemaal op te sommen.
Het goede nieuws is dat het ‘huis’ sinds kort een nieuwe website heeft waar gelukkig ook veel ruimte is gereserveerd voor alle bijeenkomsten, voordrachten en trips.
Het is zinvol regelmatig die site even te bezoeken, want los van de vaste onderdelen als de Inloop, Bakkie Kroost, de dinsdagmaaltijden, Wandelgroep, Yoga op de stoel, de Spelletjesmiddag, Gespreksgroep ‘Open Deur’, de Interreligieuze gespreksgroep of het Gratis juridisch spreekuur worden er ook andere zaken georganiseerd. Voor elk wat wils.
https://www.inloophuisdeontmoeting.nl/