Activiteiten in de 40dagentijd


Sobere Maaltijd

U kunt u nog aanmelden voor de sobere maaltijd op donderdag 28 maart om 18.00 uur in de Inham.

De maaltijd staat in het teken van “Een Nieuw Begin” Het thema is “ Verlaat de gevangenis en dan…?” centraal staan mensen die na een periode van detentie hun leven in de maatschappij weer op moeten pakken.

Een medewerker van de Stichting Exodus komt vertellen over een nieuw begin voor ex -gedetineerden.

U kunt zich aanmelden bij:
Gees Hummel  of Ans Bruins of Nynke van  Beem

U kunt ook inschrijven via het aanmeldformulieren dat op de thematafel in de hal ligt.

De volgende sobere maaltijd is op dinsdag 16 april in het inloophuis de Ontmoeting, deze maaltijd staat in het teken van het Ghana.

Wandelen

Ieder vrijdagochtend in deze 40dagentijd maken we een wandeling vanuit de St Martinus in Hoogland.

We beginnen om 9.00 in de stiltekapel van de St Martinus, waar we stilstaan bij het thema, daarna wandelen en gaan we in gesprek ook zijn we stil om ons te bezinnen.

Na de wandeling drinken we een kopje koffie/thee in de Pastorie. U kunt zich opgeven bij: Gees Hummel  of Ans Bruins of Nynke van  Beem

Van harte welkom.

Namens MOV/ZWO,
Nynke van Beem, Tineke Bos, Esther Roelofs