Activiteiten in de 40dagentijd

Thematafel
In de hal van het Brandpunt staat vanaf 7 maart een thematafel waar u informatie kunt vinden over de onderwerpen waar tijdens de 40dagentijd in het Brandpunt aandacht aan besteed zal worden.

De volgende sobere maaltijden zijn op donderdag 28 maart in de Inham en op dinsdag 16 april in het inloophuis de Ontmoeting.

U bent van harte welkom.

Nynke van Beem, Tineke Bos, Esther Roelofs, namens MOV/ZWO