Aanpassing activiteiten Inloophuis

Effect landelijke maatregelen op De Ontmoeting

De door de overheid afgekondigde anti-coronamaatregelen van 13 oktober jl. hebben natuurlijk ook effect op de activiteiten van De Ontmoeting. Het bestuur heeft na rijp beraad besloten dat De Ontmoeting onder strikte voorwaarden (voorlopig) open blijft.
Maar de regels worden gehandhaafd: Afstand houden, regelmatig handen wassen en ontsmetten en thuisblijven bij ziek zijn en/of verkoudheidsklachten (zie voor dit laatste ook www.ggd.nl).

Binnen De Ontmoeting worden mondkapjes gedragen, behalve als men aan tafel zit, waar maximaal 6 personen aan mogen zitten. Indien er 6 gasten aan tafel zitten, blijven de gastmensen in de keuken. Een zevende gast kan alleen verwelkomd worden als een van de andere gasten aan tafel (die er misschien al langer zit) vertrekt. Als een gastmens aan tafel zit betekent dit dat er 5 gasten aan tafel kunnen zitten.
Alle maaltijden, fit op de stoel en spelletjes gaan NIET DOOR!
Wandelen met maximaal 4 personen in een groepje en yoga op de stoel GAAN WEL DOOR.
Bij het nemen van dit besluit speelde een grote rol dat een belangrijk deel van de bezoekers tot de kwetsbare risicogroep gerekend kunnen worden. Deze besluiten gelden voor de komende twee weken of eerder als er landelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd.


Bestuur inloophuis De Ontmoeting

Activiteiten vanaf 16 oktober (onder voorbehoud)

I.v.m. de door de Overheid genomen anticoronamaatregelen is ook de agenda van De Ontmoeting aangepast.

Inloop
Iedere maandag en vrijdag 14:00-16:00 uur
Iedere dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur
Iedere woensdag Bakkie Kroost 8:30-10:30 uur

Maandag
10:00-12:00 Gespreksgroep Open Deur (2 nov. en 7 dec)
Per mail: Interreligieuze gespreksgroep (2e en 4e van de maand)
17:00-18:00 Juridisch spreekuur (in de even weken)

Dinsdag
09:30-11:00 Wandelgroep
13:30-15:30 Teken- en kleurworkshop (10 nov.) en lezing (8 dec.)

Woensdag
08:30-10:30 Bakkie Kroost: inloop voor ouders met kids (NIET op 4 nov. en 2 dec.)
09:00-12:00 Oud papier inzameling: 4 nov en 2 dec.
14:00-16:00 Brei- en haakcafé (in de even weken)

Donderdag
14:00-15:00 Yoga op de stoel
19:30-21:30 Alle ballen even laten vallen:
19 nov. “Balans tussen denken, voelen en doen”

Vrijdag
10:00-12:00 Koffie Plus (dagbesteding)
13:30-14:30 Kuierclub: wandelen in heel rustig tempo (in de even weken)

Zaterdag
10:00-14:00 28 nov. Tweedehands Boekenmarkt

www.inloophuisdeontmoeting.nl