Activiteiten St. Ansfriduskerk

Meditatieve wandeling herfst 2018 op zaterdag 6 oktober
Op 6 oktober om 11.00 uur is er een meditatieve wandeling onder begeleiding van Amanda Siteur.
Door te wandelen wordt niet alleen het lichaam maar ook onze geest in beweging gezet. Dat wat ons bezighoudt komt tijdens de wandeling in een ander licht te staan door het gebruik van metaforen, stilte en elementen in de natuur. Verhalen, vragen en antwoorden wisselen elkaar af en zetten aan tot verder nadenken.

Vertrek om 11.00 uur vanaf ’t Zaaltje van de St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort. Om ongeveer 12.00 uur zijn we weer terug bij de kerk in de Mariakapel.

Bij slecht weer (bv. storm, extreme regenval) gaat de wandeling niet door.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Hebt u nog vragen, stuur dan een mailtje naar:  o.v.v. wandeling 6 oktober.

‘Iedere reis begint bij de eerste stap’ (Confucius)


Najaarsrondleiding Sint Ansfriduskerk op 20 oktober 2018
Op zaterdag 20 oktober van 13.45-15.30 uur vindt de Najaarsrondleiding in de Sint Ansfriduskerk plaats.

We wandelen de kerk door en aan de hand van de symbolen die we tegenkomen, bespreken we waar ze over gaan. Er wordt, waar dat kan, verband gelegd met andere culturen en de geschiedenis van het symbool.

De rondleiding wordt verzorgd door Jeanne Roos. U bent welkom in ‘t Zaaltje naast de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort, om 13.45 uur. De rondleiding start om 14.00 uur.

Graag vooraf aanmelden bij Jeanne Roos per e-mail: