Afscheid en welkom

Bijzondere Parochiedag 23 september: met afscheid en welkom.

Viering
Eind september: tijd voor de jaarlijkse gezamenlijke viering en gebruikelijke ontmoeting achteraf. Maar dit jaar heeft de dag wel een paar heel bijzondere momenten. In de eucharistieviering zal voor het eerst onze nieuwe pastoor Joachim Skiba voorgaan, samen met het pastorale team van Amersfoort. Voor de allerkleinsten is er een peuterviering in de dagkapel onder leiding van pastor Edith Vos. Na afloop is er koffie met broodjes en natuurlijk staat de poffertjeskraam er weer.

Afscheid Irene Vriens
Aan het eind van de viering nemen we afscheid van Irene Vriens die bijna 9 jaar lang vicevoorzitter is geweest van onze parochie. Zij was een enorme verbindende stimulator in het fusieproces en de samenwerking van de geloofsgemeenschappen van OLVA. Op alle plekken in de parochie was zij als vicevoorzitter zeer regelmatig te zien, ontmoette mensen en luisterde naar wat er leeft. Het was zeker geen makkelijke en rustige bestuurlijke tijd, maar Irene ging het nooit uit de weg. Met recht veel dank voor wat zij met anderen heeft neergezet in de afgelopen jaren.
Irene draagt het stokje over aan Angelique Liebens, die het vernieuwde bestuur zal voorstellen.

Welkom en speeddate pastoresteam
Waar mensen gaan, komen ook mensen terug; dat geldt voor nieuwe bestuursleden maar door de samenwerking met de parochie H. Martha & Maria wordt het pastorale team groter. Tussen 13.00 uur en 13.50 uur heeft u alle kans om in een speeddate kennis te maken met alle leden van het team. Vier minuten tijd om alles te vragen en te zeggen wat u altijd al wilde. Daarna gaat de bel voor een volgende ronde.

Vesper, presentatieviering team
Als afsluiting van de parochiedag is er om 14.00 uur een korte bijzondere Vesper waarin Mgr. H Woorts voor zal gaan om het gehele pastorale team te presenteren. Het zou fijn zijn wanneer daar ook veel mensen bij kunnen zijn want voor de toekomst van beide parochies hebben parochianen, team en besturen elkaar heel hard nodig. We moeten het samen doen!

Waar en wanneer?
De viering begint om 11.00 uur in de Heilig Kruiskerk aan de Liendertseweg 48.