Allerzielen

Op Allerzielen zijn er overdag twee vieringen. Diaken Frank Sieraal gaat om 15:00 uur voor in een viering van Woord en Gebed op de begraafplaats aan de Utrechtseweg.

Op begraafplaats Rusthof is er om 15:00 uur in de Torenzaal een gedachtenisviering. Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort, gaat in deze viering voor.