Allerzielen

Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar op zaterdag 2 november 2019,
Allerzielen, een R.K. Gedachtenisviering worden gehouden in Aula 1 van de Amersfoortse begraafplaats “ Rusthof ” Dodeweg 31 te Leusden.
Aanvang: 15.00 uur.In deze viering zal worden voorgegaan door pastoraal werker  Josephine van Pampus.
Na afloop zal er een kopje koffie of thee worden aangeboden in de ontvangst-ruimte tegenover Aula 1.

Nog een viering vindt eveneens plaats om 15.00 uur, maar dan op de begraafplaats aan de Utrechtseweg . Hier gaan diaken Frank Sieraal en Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort, samen voor in een viering van Woord en Gebed .