Allerzielenviering

maandagavond 2 november om 20.00 uur

Allerzielen: een dag om stil te staan bij wie je ooit los hebt moeten laten in het leven.
In Het Brandpunt noemen we aan het begin van de Allerzielenviering de namen van wie het afgelopen jaar is overleden en verbonden was met onze geloofsgemeenschap. Voor hen steken we met het vuur van de Paaskaars een lichtje aan.
Maar deze avond noemen we bij de voorbede ook weer namen van hen die al langer niet meer bij ons zijn. Namen die jij wel bewaart in je hart maar die nooit meer ergens klinken, zelfs niet in de kerk. Familie, een broer of zus; of een vriendin, een collega, een kind, een ouder. Wie heeft in zijn leven niet met verlies en afscheid te maken gehad?

Opgeven van namen:
De afgelopen jaren werd iedereen uitgenodigd om tijdens de viering zo’n naam op te schrijven.  Vanwege corona is er dit jaar echter heel beperkt plek in de Allerzielenviering omdat we voorrang geven aan familieleden van overledenen van het afgelopen jaar. Maar we willen wel graag iedereen de mogelijkheid bieden om namen op te geven van mensen die jij nog steeds in je hart bewaart. Tijdens de Allerzielenviering zullen we deze namen noemen bij de voorbede en voor elke naam een lichtje aansteken voor hen.

Gebruik voor het opgeven van namen het liefst de WhatsApp, tel.nr: 06-2255 9628 en zet daarbij dat het om de Allerzielenviering gaat. Mocht dat niet lukken, stuur dan een mail naar Willemien Kamphuis of een telefoontje naar de overleggroep pastoraat Dolly de Vries, 033-456 1705.
Doe dat uiterlijk vóór maandagavond 2 november, 19.00 uur.

De viering:
Er zijn nog een paar plaatsen over in de kerkruimte: wil je bij de Allerzielenviering aanwezig zijn dan kan je reserveren bij Kees van Dijke, via het mailadres
De viering is uiteraard ook digitaal te beluisteren; Dick en Esther verzorgen de muziek, Cor, Frank, Majanne en Greetje de zang.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn: weet dat wij verbonden zijn met jou

Geurt en Josephine

met beeld en geluid: https://live.hetbrandpunt.net/youtube
met alleen geluid: https://live.hetbrandpunt.net/
de liturgie: https://live.hetbrandpunt.net/liturgie