AMO PROGRAMME

LOOPT VERTRAGING OP, MAAR KAN DOORGAAN

Tijdens de viering van komende zondag wordt weer geld ingezameld voor het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. In dit bericht lees je over actuele ontwikkelingen rond het AMO Programme, één van de twee gesteunde projecten. Bert van den Akker, secretaris van de stichting ABaCus, de Nederlandse partnerorganisatie  van het AMO geeft antwoord op enkele vragen.

Welke invloed heeft de corona pandemie op dit moment op het werk van het AMO Programme?

Het eerste kwartaal van 2020 begon heel goed: verschillende grote en online orders. Verkoopcijfers stegen et cetera. Tot duurde eind maart. Toen ging alles in lockdown ging en sloten de scholen.

Kan de werkplaats gewoon haar werk doen?

Gelukkig kon de productie gedurende de rest van het jaar doorgaan. Met enige ondersteuning en passen en meten hoefde de staf niet naar huis gestuurd te worden, wat  voor hun gezinnen zeker nadelige gevolgen gehad zou hebben. Tal van mensen zaten thuis en zonder inkomen. AMO Programme kon met enige aanpassing het grootste deel van het salaris uitbetalen, waarmee een voorbeeld kon worden gegeven voor zorg om eigen mensen en goed werkgeverschap.

Kunnen de aangestelde trainers leerkrachten al trainen in het gebruik van de leermaterialen?

Aangezien de scholen dicht waren en de leerkrachten niet te bereiken, was training in 2020 niet mogelijk. Vanaf januari nu zijn er nu vier trainingen gegeven met in totaal zo’n 110 deelnemers. Dit is mogelijk gemaakt door sponsoring door Macina Foundation. In het najaar krijgen zij een follow-up training.

Lukt het in deze bijzondere tijd om meer scholen te interesseren in het gebruik van de leermaterialen?

De interesse voor de leermaterialen stijgt. Dat heeft alles te maken met het vernieuwde curriculum voor scholen,. Dit nieuwe  curriculum is gebaseerd op de gedachte van actief Leren. AMO materialen kunnen daarin een goede rol kunnen spelen. Op deze interesse volgt niet automatisch bestellingen, want geld voor scholen blijft een breekpunt.

Bevalt de verduurzaamde sprayroom waaraan onze geloofsgemeenschap een financiële bijdrage geleverd heeft?

De sprayroom voldoet uitermate goed. Doordat het geheel is afgeschermd bespaart het op verspilling van verf en op verloedering van de omgeving omdat alles onder verf komt te zitten. Doordat er ook een ruimte voor het  drogen is, is alles ook beter georganiseerd.

Aan welk doel is het in 2020 door onze geloofsgemeenschap ingezamelde geld besteed?

Na de investering in de spray room is er geld gestoken in faciliteiten voor de nieuwe trainers. Met name de WIFI verbinding is mede dankzij Het Brandpunt verbeterd. Dit betekend dat erop een efficiëntere manier gewerkt en gecommuniceerd kan worden. Nog niet alles is uitgegeven, omdat door Corona en de lockdowns de verder uitbouw van het trainingsprogramma iets vertraagd is. Dit zal in overleg net de impulsgroep verder ingevuld worden.

Wil je verder nog graag iets met ons delen vanuit stichting ABaCus?

Als stichting ABaCus hebben we onze website vernieuwd. Neem eens een kijkje https://www.stichtingabacus.nl/. We proberen er af en toe wat nieuwtjes op te zetten. Tevens willen we de Brandpunt gemeenschap hartelijk danken door met dit project mee te werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in Ghana.

Hoe kun jij het AMO Programme en kariténotenproject voor Ghanese boerinnen steunen?

Steun ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa met een gift. Geld kun je overmaken naar bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar.

Je kunt ook door de EMO werkplaats gemaakte producten kopen.  Meer info vind je op: (https://hetbrandpunt.net/wp-content/uploads/2020/09/202009-WORD-KLEUR-Ghana-VV-productenfolder-DEF.pdf)

Dank je wel!

Jaarverslag beschikbaar

De impulsgroep Ghana Vice Versa schrijft jaarlijks een beknopt jaarverslag. Ze brengt daarin aan de Oecumenische Wijkraad en het College van Diakenen verslag uit van haar werkzaamheden. Het verslag over de periode 2019-2020 is te bekijken op de webpagina van het Ghanaproject: https://www.hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa/

Impulsgroep Ghana Vice Versa