Armband Levensparels

Onlangs heeft u een kaart van het Brandpunt ontvangen, waarin o.m. een afbeelding opgenomen is van de armband met Levensparels.

N.a.v. deze afbeelding kwam de vraag naar voren of deze armbanden nog te koop zijn. Helaas dat zijn ze niet, maar mocht u/jij belangstelling voor de armband hebben, dan kunt u/jij dat aan ons Carla van der Laan en/of Nynke van Beem doorgeven. Zodat wij armbanden met o.a. Ghanese Levensparels kunnen maken.

Carla en Nynke